Pytania i odpowiedzi

1. Jakie są główne postulaty Nowoczesnej?

1.Prosty system podatkowy 3×16 VAT CIT i PiT

2.Jednakowe zasady emerytalne dla Wszystkich: likwidacja przywilejów emerytalnych górników, rolników, pracowników służb mundurowych i prokuratorów.

3. Likwidacja przywilejów związków zawodowych: finansowanie działalności związków zawodowych oraz wynagrodzenia zarządów związków ze składek członkowskich.

4.Edukacja dopasowująca wykształcenie do potrzeb rynku pracy. Rozwój szkolnictwa zawodowego. Likwidacja Karty Nauczyciela blokującej możliwość lepszego wynagradzania najskuteczniejszych nauczycieli oraz zwalniania tych najmniej skutecznych.

5.Neutralność światopoglądowa Państwa, szacunek dla wszystkich bez względu na wyznanie czy poglądy polityczne.

6. Finansowanie działalności partii politycznych spoza budżetu państwa oraz dwukadencyjność posłów.

7. Odpowiedzialność materialna urzędników za szkody wyrządzone podatnikowi do wysokości poniesionej szkody.

2. Co daje wprowadzenie systemu podatkowego 3×16 PIT, CIT i VAT?

1. Zrozumiałe dla podatników zasady opodatkowania oraz ograniczenie dowolności interpretacyjnej organów kontroli skarbowej.

2. Zmniejszenie szarej strefy, na której budżet Państwa traci miliardy złotych rocznie.

3. Zwiększenie wpływów do budżetu poprzez skuteczniejszą ściągalność podatków.

4. Oszczędność czasu poświęcanego przez podatników na biurokrację.