Komisja Rewizyjna

1. Wiśniakowski Bartosz – przewodniczący
2. Szymendera Marek – wiceprzewodniczący
3. Delewicz Edward – sekretarz
4. Markowski Konrad
5. Matysik Tomasz
6. Rojek Mariusz

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Nowoczesnej. Liczy ona od 3 do 7 członków.