Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Nowoczesnej Ryszarda Petru. Liczy ona od 3 do 5 członków.

Przewodnicząca

Anna
Miklaszewska

Członek Komisji

Emilia
Klima

Członek Komisji

Kamila
Radomska-Piętka