Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Nowoczesnej Ryszarda Petru. Liczy ona od 3 do 5 członków.

Przewodnicząca

Anna
Miklaszewska

Członek Komisji

Marcin
Podsędek

Członek Komisji

Katarzyna
Kalinowska

Członek Komisji

Bartosz
Wiśniakowski

Członek Komisji

Mateusz Sabat