Program Nowoczesnej w pigułce

Tym razem nie musimy głosować na mniejsze zło, ani na tych, którzy politykę budują na niespełnionych obietnicach. Możemy wybrać konkretne rozwiązania, które popchną Polskę do przodu gospodarczo i cywilizacyjnie.

1.Prosty system podatkowy 3×16 VAT CIT i PiT nie spowoduje wzrostu podatków, ułatwi rozliczenia z fiskusem i ograniczy samowolę interpretacyjną organów skarbowych.
2.Likwidacja przywilejów emerytalnych zmniejszy deficyt budżetowy i zniesie niesprawiedliwe społecznie przywileje jednych grup zawodowych, kosztem pozostałych. Do takiego stanu dopłacamy miliardy złotych rocznie.3. Likwidacja nadmiernych przywilejów związków zawodowych ułatwi rozwój wielu gałęzi gospodarki. Czas na opłacanie działalności związków zawodowych wyłącznie ze składek członkowskich. Bo to jest uczciwe.4.Edukacja dopasowana do potrzeb rynku pracy zmniejszy bezrobocie.  Karta nauczyciela nie powinna dłużej chronić tych, którzy do tego zawodu się nie nadają. Bo od nich również zależy powodzenie naszych dzieci.5.Państwo z zasady jest neutralne światopoglądowo. Szanuje wszystkich, bez względu na wyznanie czy poglądy polityczne. Nauka katechezy nie powinna być finansowana z budżetu Państwa. Płacimy za to 1,2mld rocznie. Ma Nam zapewnić bezpieczeństwo, sprawną obsługę administracyjną i możliwość rozwoju