Rada Krajowa

Rada Krajowa jest najwyższym organem uchwałodawczym partii między Konwencjami. W skład Rady wchodzą obecnie: członkowie zarządu partii, posłowie należący do Klubu Poselskiego Nowoczesnej, przewodniczący regionów, członkowie wybrani przez konwencje regionalne oraz 40 osób wybranych przez Konwencję.

 

Katarzyna Lubnauer – Przewodniczącą Nowoczesnej
Joanna Czerska-Thomas, członkini Zarządu
Barbara Dolniak – posłanka, członek Zarządu
Krzysztof Feret – p.o. przewodniczącego regionu podkarpackiego
Marcin Gołaszewski – przewodniczący regionu łódzkiego
Tadeusz Grabarek – przewodniczący regionu dolnośląskiego, wiceprzewodniczący Nowoczesnej
Michał Grzybowski – przewodniczący regionu kujawsko-pomorskiego
Paulina Hennig-Kloska – członkini Zarządu, posłanka
Katarzyna Kalinowska – członek Zarządu
Katarzyna Kierzak-Koperska – przewodnicząca regionu wielkopolskiego
Ewa Lieder – posłanka, przewodnicząca regionu pomorskiego, członkini Zarządu
Radosław Lubczyk – poseł, przewodniczący regionu zachodniopomorskiego
Jerzy Meysztowicz – poseł, wiceprzewodniczący Nowoczesnej
Aleksandra Mrozek – przewodnicząca regionu lubuskiego
Mirosław Pampuch – skarbnik, poseł, przewodniczący regionu warmińsko-mazurskiego
Sławomir Potapowicz – przewodniczący regionu warszawskiego, członek Zarządu
Paweł Pudłowski – poseł, przewodniczący klubu poselskiego
Monika Rosa – posłanka, przewodnicząca regionu śląskiego, członkini Zarządu
Marek Ruciński – poseł
Mirosław Suchoń – poseł
Adam Szłapka – poseł, sekretarz generalny Nowoczesnej
Przemysław Tuchliński – p.o. przewodniczącego regionu podlaskiego
Maja Zaborowska – przewodnicząca regionu lubelskiego
Witold Zembaczyński – poseł, przewodniczący regionu opolskiego, wiceprzewodniczący Nowoczesnej
Mateusz Żukowski – przewodniczący regionu świętokrzyskiego

Członkowie Rady Krajowej wybrani przez Konwencję Krajową 25 listopada 2017:

Paweł Drążczyk
Filip Finke
Wiesław Gosk
Tomasz Hanczarek
Tomasz Janowski
Adam Jarecki
Christian Jaworski
Wiesław Kalicki
Kajetan Kujawiak
Paweł Kurek
Adam Lejman-Gąska
Magdalena Lipińska-Derlikowska
Jerzy Lipka-Wołowski
Piotr Niemczyk
Bartłomiej Nowak
Mariusz Płaskota
Andrzej Rapicki
Wojciech Rut
Rafał Skowronek
Agnieszka Skrzypczyk
Jacek Somorowski
Agata Stacewicz
Sebastian Stepek
Radosław Stępniak
Piotr Szczepański
Andrzej Szymczak
Magdalena Trzebicka
Jacek Zahorski
Tomasz Żyłka
Andrzej Żywień

Członkowie Rady Krajowej wybrani w regionach:

Dolnośląskie

Krzysztof Bryłka
Iwona Dyszkiewicz
Jacek Iwancz
Marcin Łożyński
Magdalena Razik-Trziszka
Malwina Szczygłowska
Dariusz Ślusarek
Jarosław Taranek
Piotr Uhle
Andrzej Waśków
Grzegorz Zieliński

Kujawsko-pomorskie

Wojciech Grabczewski
Kamil Heyka
Jacek Piotraszewski
Bartosz Szymański
Patryk Warzyński

Lubelskie

Urszula Bury
Sławomir Ćwik

Lubuskie

Maciej Łuczyński
Grzegorz Świtalski
Jarosław Owsianny
Ewa Zdrowowicz-Kulik

Łódzkie

Justyna Błażejewicz
Tomasz Górczyński
Andrzej Machejek
Agnieszka Marchwińska
Damian Raczkowski
Filip Supeł
Grzegorz Surkont
Przemysław Skibiński

Małopolskie

Tomasz Brzostowski
Artur Buszek
Jacek Gwóźdź
Rafał Lipień
Krzysztof Nowak
Sylwia Salwińska
Bogusław Sambor
Kinga Skowrońska

Mazowieckie

Magdalena Daniel
Agnieszka Góralczyk
Katarzyna Kwarcińska-Kulis
Marcin Podsędek
Ewa Zarychta

Opolskie

Łukasz Dymek
Przemysław Pytlik
Piotr Wach

Pomorskie

Paweł Filar
Paweł Kasprzyk
Marcin Stasiński

Śląskie

Bartłomiej Gabryś
Zbigniew Dal
Maciej Jankowski
Lech Sztandar
Adam Szymczyk
Robert Witecki
Rafał Żelazny

Świętokrzyskie

Rafał Kasprzyk
Marek Kowalski

Warmińsko-mazurskie

Teresa Astramowicz-Leyk
Katarzyna Królak
Izabela Smolińska-Letza

Warszawa

Joanna Burnos
Lech Chęciński
Jarosław Kaczyński
Rafał Nawrot
Renata Niewitecka
Katarzyna Potapowicz
Magdalena Rutkowska
Daniel Szczodry
Magdalena Wojciechowska
Karolina Zdrodowska
Jolanta Zjawińska

Wielkopolskie

Jacek Wachowski
Robert Gajda
Marek Gola
Łukasz Goździor
Jacek Kosakowski
Monika Kosińska
Karolina Kwapisiewicz-Smoleń
Barbara Oliwiecka
Marcin Oźminkowski
Marcin Tyc

Zachodniopomorskie

Emilia Bury
Zbigniew Chojecki
Marek Firkowski
Mirosław Kacianowski