Rada Polityczna

Paweł Rabiej - Przewodniczący

Współzałożyciel Nowoczesnej, Przewodniczący Rady Politycznej, kandydat Nowoczesnej i PO na wiceprezydenta Warszawy, członek Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

 

 

 

 

Rada Polityczna jest organem, który stale monitoruje sytuację polityczną w celu proponowania zmian w strategii i programie partii. Będzie formułować rekomendacje polityczne dla zarządu i Rady Krajowej, analizować krajowe i regionalne zagadnienia polityczne oraz prowadzić konsultacje programowe i proponować zmiany w programie.

W skład Rady Politycznej wchodzą automatycznie wszyscy członkowie zarządu Nowoczesnej i przewodniczący regionów oraz dodatkowo 10 członków wybranych przez zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady.