Sąd Koleżeński

1. Aranowicz Mirosław
2. Cegiełko Paweł
3. Cyrol Tomasz
4. Hodun Miłosz
5. Łyczkowska Idalia
6. Małdziński Michał
7. Szolc Marek
8. Wasilewski Piotr
9. Wysocka-Balcerek Małgorzata

Sąd Koleżeński jest organem właściwym do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Nowoczesnej i jest niezależny od zarządu partii.