Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński jest organem właściwym do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Nowoczesnej i jest niezależny od zarządu partii. Liczy on od 3 do 5 członków.

Przewodniczący

Miłosz Hodun

Wiceprzewodnicząca

Magda Szczygieł

Członek

Marek Szolc

Członek

Piotr Wasilewski