Sąd Koleżeński

1. Hodun Miłosz – przewodniczący
2. Małdziński Michał – wiceprzewodniczący
3. Aranowicz Mirosław
4. Cegiełko Paweł
5. Cyrol Tomasz
6. Łyczkowska Idalia
7. Szolc Marek
8. Wasilewski Piotr
9. Wysocka-Balcerek Małgorzata

Sąd Koleżeński jest organem właściwym do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Nowoczesnej i jest niezależny od zarządu partii.