Zarząd partii

Katarzyna Lubnauer - Przewodnicząca

Dr matematyki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowczyni i naukowiec. Popularyzatorka nauki, przez kilka lat członek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, rokrocznie współorganizowała imprezy festiwalowe z dziedziny matematyki i informatyki dla dzieci I młodzieży w Łodzi. Jedna z inicjatorek „Świeckiej szkoły”, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Współtwórczyni programu Nowoczesnej.
Sternik morski, instruktor żeglarstwa. Matka i żona.

Kamila Gasiuk-Pihowicz - Wiceprzewodnicząca
Przewodnicząca klubu poselskiego .Nowoczesna. Wiceprzewodnicząca zarządu partii .Nowoczesna.
Członkini sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Do czerwca 2016 roku członkini Komisji Zdrowia. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości oraz Zespołu ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności.
Prawniczka, ekonomistka. Łączy doświadczenie z sektora biznesowego ze znajomością specyfiki administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. W Sejmie zajmuje się przede wszystkim tematyką wymiaru sprawiedliwości oraz jakością stanowienia prawa.

Tadeusz Grabarek - Wiceprzewodniczący

Przedsiębiorca.

Jerzy Meysztowicz - Wiceprzewodniczący

Przedsiębiorca, były wicewojewoda krakowski (1998) i wicewojewoda małopolski (1999–2001). Działa w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców, m.in. był członkiem-założycielem Klubu Krakowskiego. Były członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Witold Zembaczyński - Wiceprzewodniczący

Przewodniczący Regionu Opolskiego, członek Sejmowej Komisji Śledczej ds. Amber Gold, Komisji Ustawodawczej. Związany z Opolem,  były radny miejski i przedsiębiorca. Politolog, absolwent Uniwersytetu Opolskiego o specjalizacji europeistyka.

 
Adam Szłapka - Sekretarz Generalny

Wielkopolanin, kościaniak. W wieku 21 lat zdobył mandat radnego w Kościanie i został najmłodszym wiceprzewodniczącym Rady Miasta. W latach 2010-2015 pracował w Kancelarii Prezydenta, gdzie zajmował się m.in. organizacją wizyt międzynarodowych głowy państwa. Od początku ze Stowarzyszeniem Projekt: Polska. Organizował jego struktury w Wielkopolsce. Jako dyrektor Fundacji Projekt: Polska był odpowiedzialny za organizację ogólnopolskich projektów: Razem 89, czy Pokolenie Solidarności.

Mirosław Pampuch - Skarbnik

Mirosław Pampuch – Poseł na Sejm RP VIII kadencji, doświadczony samorządowiec i społecznik. Z wykształcenia radca prawny. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej w Olsztynie. Następnie przez niemal dekadę prowadził własną kancelarię radcy prawnego. Był wykładowcą prawa podatkowego. Od 1998 roku poświęcił się pracy w samorządzie. Był wójtem gminy Jonkowo, radnym Powiatu Olsztyńskiego przez pięć kadencji. Od 2008 do 2014 roku starosta olsztyński, przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członek zarządu Związku Powiatów Polskich, następnie sekretarz miasta Olsztyna.
Od zawsze aktywny społecznie. Działał w fundacji stypendialnej „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” oraz w stowarzyszeniu „Dom Warmiński”. Oddany przyjaciel strażaków ochotników. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie. Jako członek Rady Programowej ds Dydaktyki i Badań wspierał rozwój Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zaangażowany w rozwój polsko-niemieckiej współpracy samorządowej.

Jacek Bury - Członek Zarządu

Przedsiębiorca, przez 25 lat stworzył jedną z największych firm na Lubelszczyźnie. Członek BCC zaangażowany w budowanie klimatu dla ludzi przedsiębiorczych. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Lublina. Aktywnie wspiera sportowców i ludzi potrzebujących. Propagator nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Za swoją prace uhonorowany wyróżnieniami Młodzieżowej Rady Miasta i Stowarzyszenia KoLiber.
Podróżnik i trekker wysokogórski, miłośnik tenisa ziemnego.

Barbara Dolniak - Członkini Zarządu

Barbara Dolniak urodziła się 12 listopada 1960 r. w Bytomiu. Z wykształcenia jest prawnikiem. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1983). W roku 1987 uzyskała aplikację sędziowską. Ponadto, jest absolwentką studiów podyplomowych: w zakresie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Śląskim (2007), public relations – w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego (2011) oraz prawa cywilnego – kierunku prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2013). Przez ponad 25 lat, w latach 1987–2015, wykonywała zawód sędziego, pracując w sądach w Będzinie oraz Katowicach. Jej specjalnością jest prawo cywilne. Pełniła również funkcje kierownicze w strukturach sądowniczych, będąc zastępcą przewodniczącego oraz przewodniczącą wydziałów cywilnych. Z dniem 5 listopada 2015, zrzekła się urzędu sędziego, w związku z konstytucyjnym zakazem łączenia tego urzędu z mandatem poselskim.
Poza pracą zawodową, od lat angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz charytatywną. Od 2011 r. jest Patronem Honorowym Fundacji im. Grzegorza Dolniaka „Sportowa Szansa”, która wspiera młodych sportowców. Wśród nagród i wyróżnień, jakie otrzymała za działalność społeczną są, miedzy innymi: Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Niewidomych, dyplom i specjalne podziękowanie od Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie” oraz nagroda „Za pomoc i piękne serce” od Stowarzyszenia „Dzieciom Będzina”.
W 2011 r., startując jako kandydatka niezależna w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej w okręgu 76, zajęła drugie miejsce i uzyskała 34890 głosów. Zdaniem analityków, był to obiektywnie najlepszy w Polsce wynik osiągnięty przez osobę niestartującą z list partyjnych, która nie otrzymała mandatu senatora. W 2015, kandydowała do Sejmu z ramienia KW Nowoczesna Ryszarda Petru w okręgu nr 32. Zyskała zaufanie 15752 wyborców, zdobywając mandat poselski.

Katarzyna Kalinowska - Członkini Zarządu

Przewodnicząca Koła Radom, Wiceprzewodnicząca regionu Mazowsze oraz sekretarz ds. gospodarki i przedsiębiorczości Nowoczesnej. Doktor nauk ekonomicznych. Zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Polam Federal Credit Union w Redwood City w Californii. Obecnie wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, koordynatorka programu Erasmus+, oraz członkini rad naukowych International Conference on Applied Business and Economics i European Research Studies Journal. Prowadzi wykłady w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii, Grecji i we Włoszech.

Ewa Lieder - Członkini Zarządu

Aktywistka miejska, działaczka samorządowa, z wykształcenia ekonomistka. W 2010 roku została przewodniczącą zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Gdańsku, gdzie zainicjowała pierwszy budżet partycypacyjny na poziomie dzielnicy. Została też jedną z regionalnych liderek Porozumienia Ruchów Miejskich. Współtworzyła inicjatywę Gdańsk Obywatelski, z jej ramienia w wyborach 2014 ubiegała się o urząd prezydenta Gdańska  uzyskując trzeci wynik. W Sejmie pracuje w komisjach: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz rolnictwa i rozwoju wsi oraz wielu zespołach parlamentarnych.
Przewodnicząca regionu pomorskiego Nowoczesnej.

Ryszard Petru - Członek Zarządu

Założyciel Nowoczesnej. Przewodniczący partii w latach 2015 – 2017.
Ekonomista. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, autor publikacji „Koniec Wolnego Rynku? Geneza Kryzysu”. Wieloletni Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej Solaris Bus & Coach oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUCO SA.
W latach ‎1997-2000 piastował stanowisko doradcy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów Leszka Balcerowicza. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. Jako dyrektor zarządzający PKO BP kierował pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich. Pełnił również funkcję dyrektora ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego BRE Banku. Jednocześnie był głównym ekonomistą odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne dla potrzeb całego banku. W latach ‎2001 – 2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Od 2004 do 2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny zaprowadzenie badań i analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki. W latach 2011 – 2014 był partnerem PwC odpowiedzialnym za sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w ramach działu Doradztwa Biznesowego) w Polsce. Współpracował z Grzegorzem Kasdepke przy dwóch publikacjach dla dzieci, wyjaśniających tajniki ekonomii – “Pestka, drops, cukierek”. Jest także współautorem książki “Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela”.

Sławomir Potapowicz - Członek Zarządu

Politolog, samorządowiec. Był radnym m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Był też wiceburmistrzem dzielnicy Warszawa Praga-Południe i Warszawa Wola.
Pracował w Giełdzie Papierów Wartościowych, BGK i Gminie Warszawa Centrum.
Przewodniczący Regionu Warszawskiego Nowoczesnej.

 
Monika Rosa - Członkini Zarządu

Ślązaczka, politolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała w lokalnych mediach, współtworzyła magazyn „Liberte”, zaangażowana w dzialalność pozarządową (m.in. Stowarzyszenie Projekt:Polska). Pracowała w Kancelarii Prezydenta RP.
Posłanka na Sejm RP, pracuje w komisjach: Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zajmuje się sprawami praw kobiet, energetyki, praw osób LGBT. Stara się, by ślonsko godka została uznana za język regionalny.
Przewodnicząca Regionu Śląskiego Nowoczesnej.

Mateusz Sabat - Członek Zarządu

Ekonomista, absolwent ekonomicznej analizy prawa w SGH, absolwent programu ATLAS Think Tank MBA z 2014 roku. Współzałożyciel Nowoczesnej, gdzie m. in. organizował pracę sztabu ogólnopolskiego w kampanii parlamentarnej 2015 oraz wdrożył pierwszy w polskiej polityce system mikrowpłat przez internet, następnie przez 2 lata kierował Biurem Analiz Nowoczesnej, a od lipca 2017 pełni także funkcję koordynatora krajowego Sieci Eksperckiej Lepsza Polska. Wcześniej przez 5 lat związany z Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza, gdzie odpowiadał za relacje z kluczowymi partnerami oraz koordynował organizację ponad 130 spotkań autorskich w całej Polsce wokół bestsellerowych książek „Odkrywając wolność” oraz „Trzeba się bić”.

Joanna Scheuring-Wielgus
- Członkini Zarządu

Radna Miasta Torunia w kadencji 2014-2018, przewodnicząca klubu „Czas Mieszkańców”, liderka ruchu miejskiego „Czas Mieszkańców” i jego kandydatka na Prezydenta Torunia w wyborach samorządowych w 2014r. (zajęła drugie miejsce, uzyskując 17,5% głosów, Czas Mieszkańców wprowadził do Rady Miasta 4 Radnych i jest aktualnie jedyną konstruktywną opozycją w mieście).
Socjolożka i managerka kultury.