Zarząd partii

Ryszard Petru - Przewodniczący

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej Solaris Bus & Coach oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUCO SA. W latach  2011-2014 był partnerem PwC w Polsce, wcześniej pełnił funkcję głównego ekonomisty i dyrektora  zarządzającego w bankach komercyjnych. W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym. W latach 1997-2000 był doradcą wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów Leszka Balcerowicza. Zajmował się̨ reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Był zaangażowany również̇ w prace nad reformą finansów publicznych. Autor książki „Koniec Wolnego Rynku? Geneza Kryzysu” NCK, 2014. Współpracował z Grzegorzem Kasdepke przy dwóch publikacjach dla dzieci, wyjaśniających tajniki ekonomii – “Pestka, drops, cukierek”. Jest także współautorem książki “Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela”.

 
Katarzyna Lubnauer - Wiceprzewodnicząca

Dr matematyki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca i naukowiec. Popularyzator nauki, od kilku lat członek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, rokrocznie współorganizuje imprezy festiwalowe z dziedziny matematyki i informatyki dla ponad 700 uczniów ze szkół z województwa łódzkiego.

Jerzy Meysztowicz - Wiceprzewodniczący

Przedsiębiorca, były wicewojewoda krakowski (1998) i wicewojewoda małopolski (1999–2001). Działa w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców, m.in. był członkiem-założycielem Klubu Krakowskiego. Klub ten zrzesza osoby różnych profesji, dla których działanie na rzecz innych i rozwój Krakowa jest podstawą jego funkcjonowania. Członkowie Klubu są fundatorami stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, pomagali też osobom poszkodowanym przez powódź w Lanckoronie.

Joanna Schmidt - Wiceprzewodnicząca

Ekonomistka, menedżer, ekspert ds. edukacji, matka trójki dzieci. W latach 2001-2007 zdobywała doświadczenie jako menedżer. Odpowiadała m.in. za rozwój firmy na rynkach 26 krajów europejskich. Od roku 2008 jest czynnie związana z rynkiem edukacyjnym. Do 1 października 2015 r. pełniła funkcję Kanclerza jednej z najstarszych uczelni niepublicznych w Wielkopolsce – Collegium Da Vinci (dawniej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu).

Adam Szłapka - Sekretarz Generalny

Wielkopolanin, kościaniak. W wieku 21 lat zdobył mandat radnego w Kościanie i został najmłodszym wiceprzewodniczącym Rady Miasta. W latach 2010-2015 pracował w Kancelarii Prezydenta, gdzie zajmował się m.in. organizacją wizyt międzynarodowych głowy państwa. Od początku ze Stowarzyszeniem Projekt: Polska. Organizował jego struktury w Wielkopolsce. Jako dyrektor Fundacji Projekt: Polska był odpowiedzialny za organizację ogólnopolskich projektów: Razem 89, czy Pokolenie Solidarności.

Mirosław Pampuch - Członek Zarządu, Skarbnik

Mirosław Pampuch – Poseł na Sejm RP VIII kadencji, doświadczony samorządowiec i społecznik. Z wykształcenia radca prawny. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej w Olsztynie. Następnie przez niemal dekadę prowadził własną kancelarię radcy prawnego. Był wykładowcą prawa podatkowego. Od 1998 roku poświęcił się pracy w samorządzie. Był wójtem gminy Jonkowo, radnym Powiatu Olsztyńskiego przez pięć kadencji. Od 2008 do 2014 roku starosta olsztyński, przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członek zarządu Związku Powiatów Polskich, następnie sekretarz miasta Olsztyna.
Od zawsze aktywny społecznie. Działał w fundacji stypendialnej „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” oraz w stowarzyszeniu „Dom Warmiński”. Oddany przyjaciel strażaków ochotników. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie. Jako członek Rady Programowej ds Dydaktyki i Badań wspierał rozwój Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zaangażowany w rozwój polsko-niemieckiej współpracy samorządowej.

Michał Pihowicz - Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z controllingu i księgowości na tej samej uczelni. Specjalista w zakresie bankowości, pracował na stanowiskach eksperckich w bankach komercyjnych oraz w wiedeńskiej centrali międzynarodowej korporacji.

Paweł Rabiej - Członek Zarządu

Polski dziennikarz i publicysta. W 1995 ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 ukończył studia o specjalności Special educational program for leading business journalists na Columbia University w Nowym Jorku. W 2011 ukończył studia podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wydawca Magazynu „THINKTANK”. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce i Klubu Polskiej Rady Biznesu.

Joanna Scheuring-Wielgus
- Członek Zarządu

Radna Miasta Torunia w kadencji 2014-2018, przewodnicząca klubu „Czas Mieszkańców”, liderka ruchu miejskiego „Czas Mieszkańców” i jego kandydatka na Prezydenta Torunia w wyborach samorządowych w 2014r. (zajęła drugie miejsce, uzyskując 17,5% głosów, Czas Mieszkańców wprowadził do Rady Miasta 4 Radnych i jest aktualnie jedyną konstruktywną opozycją w mieście).

Wadim Tyszkiewicz - Członek Zarządu

Polski samorządowiec, przedsiębiorca, od 2002 prezydent Nowej Soli. Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Od 1985 do 1987 pracował jako asystent w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Mera-Lumel w Zielonej Górze. W latach 1986–2002 prowadził własną działalność gospodarczą w branży komputerowej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem za Zasługi dla Policji.