Zarząd partii

 

Adam Szłapka - Przewodniczący

Tadeusz Grabarek - Wiceprzewodniczący

Jerzy Meysztowicz - Wiceprzewodniczący

Witold Zembaczyński - Wiceprzewodniczący

Sławomir Potapowicz - Sekretarz Generalny

Mirosław Pampuch - Skarbnik

Joanna Czerska-Thomas - Członkini Zarządu

Barbara Dolniak - Członkini Zarządu

Ewa Lieder - Członkini Zarządu

Katarzyna Lubnauer - Członkini Zarządu

Krzysztof Mieszkowski - Członek Zarządu

Andrzej Prendke - Członek Zarządu

Paweł Rabiej - Członek Zarządu

Monika Rosa - Członkini Zarządu