Zarząd partii

 

Adam Szłapka - Przewodniczący

Katarzyna Lubnauer - Wiceprzewodnicząca

Jerzy Meysztowicz - Wiceprzewodniczący

Andrzej Prendke - Wiceprzewodniczący

Monika Rosa - Wiceprzewodnicząca

Witold Zembaczyński - Wiceprzewodniczący

Sławomir Potapowicz - Sekretarz Generalny

Mirosław Pampuch - Skarbnik

Alina Bednarz - Członkini Zarządu

Joanna Czerska-Thomas - Członkini Zarządu

Barbara Dolniak - Członkini Zarządu

Tadeusz Grabarek - Członek Zarządu

Krzysztof Mieszkowski - Członek Zarządu

Jolanta Niezgodzka - Członkini Zarządu

Paweł Rabiej - Członek Zarządu