Publikujemy projekt ustawy o związkach partnerskich. To już czas, aby złożyć tę ustawę w Sejmie!

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem przez Nowoczesną pierwszego etapu prac nad ustawą o związkach partnerskich oraz przepisami wprowadzającymi do tej ustawy, zwracamy się do zainteresowanych organizacji pozarządowych o opinie i uwagi do załączonych projektów. Nowoczesna od początku swojego istnienia deklarowała chęć wprowadzenia w Polsce instytucji związku partnerskiego. Teraz nadszedł moment, kiedy jesteśmy już bardzo … Czytaj dalej Publikujemy projekt ustawy o związkach partnerskich. To już czas, aby złożyć tę ustawę w Sejmie!