Publikujemy projekt ustawy o związkach partnerskich. To już czas, aby złożyć tę ustawę w Sejmie!

14/02/2018

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem przez Nowoczesną pierwszego etapu prac nad ustawą o związkach partnerskich oraz przepisami wprowadzającymi do tej ustawy, zwracamy się do zainteresowanych organizacji pozarządowych o opinie i uwagi do załączonych projektów.

Nowoczesna od początku swojego istnienia deklarowała chęć wprowadzenia w Polsce instytucji związku partnerskiego. Teraz nadszedł moment, kiedy jesteśmy już bardzo blisko złożenia w Sejmie projektu właściwej ustawy.

Przedstawiona wersja projektu nie jest ostateczna. Być może będzie podlegać zmianom, jeśli takie ustalenia zapadną w toku konsultacji. Równolegle będziemy też dopracowywać czysto techniczne i legislacyjne aspekty projektów, by nie stanowiły one pretekstu do odmowy nadania tym ustawom biegu w Sejmie.

Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę i wyrozumiałość w oczekiwaniu na projekt. Chcemy jednocześnie potwierdzić, że zgłosimy do laski marszałkowskiej dopiero taki projekt, który będzie spełniał oczekiwania samych zainteresowanych. Liczymy jednocześnie, że przedstawione dzisiaj rozwiązania w lwiej części wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i już wkrótce gotowa będzie satysfakcjonująca wszystkich wersja, którą niezwłocznie po akceptacji zainteresowanych środowisk złożymy w Sejmie.

Poniżej prezentujemy treść projektu.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE