Publikujemy projekt ustawy o związkach partnerskich. To już czas, aby złożyć tę ustawę w Sejmie!

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem przez Nowoczesną pierwszego etapu prac nad ustawą o związkach partnerskich oraz przepisami wprowadzającymi do tej ustawy, zwracamy się do zainteresowanych organizacji pozarządowych o opinie i uwagi do załączonych projektów.

Nowoczesna od początku swojego istnienia deklarowała chęć wprowadzenia w Polsce instytucji związku partnerskiego. Teraz nadszedł moment, kiedy jesteśmy już bardzo blisko złożenia w Sejmie projektu właściwej ustawy.

Przedstawiona wersja projektu nie jest ostateczna. Być może będzie podlegać zmianom, jeśli takie ustalenia zapadną w toku konsultacji. Równolegle będziemy też dopracowywać czysto techniczne i legislacyjne aspekty projektów, by nie stanowiły one pretekstu do odmowy nadania tym ustawom biegu w Sejmie.

Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę i wyrozumiałość w oczekiwaniu na projekt. Chcemy jednocześnie potwierdzić, że zgłosimy do laski marszałkowskiej dopiero taki projekt, który będzie spełniał oczekiwania samych zainteresowanych. Liczymy jednocześnie, że przedstawione dzisiaj rozwiązania w lwiej części wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i już wkrótce gotowa będzie satysfakcjonująca wszystkich wersja, którą niezwłocznie po akceptacji zainteresowanych środowisk złożymy w Sejmie.

Chcemy, aby każdy mógł uczestniczyć w prowadzonych przez nas konsultacjach. Prosimy o przesłanie stanowiska każdego z Państwa oraz Państwa organizacji do dnia 5 marca 2018 roku na adres: [email protected]

Poniżej prezentujemy treść projektu.