BLIŻEJ LUDZI. Manifest samorządowy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej

Nowoczesna i Platforma Obywatelska uzgodniły i ogłosiły Manifest Samorządowy „Bliżej Ludzi”. Opisuje on wspólne spojrzenie na rozwój miast, wsi i regionów – konkretne pomysły na Polskę zdecentralizowaną, dobrze rządzoną i bliższą ludziom.

Manifest programowy dotyczący modelu samorządów i sposobów rozwijania samorządności otwiera pole do negocjacji politycznych dotyczących współpracy obu partii w wyborach do sejmików i w miastach.

Z Manifestu:

„Przed Polską najważniejsze wybory samorządowe w historii. Od ich wyniku zależy, czy będziemy żyli w państwie zarządzanym z biura w partyjnej centrali czy w kraju wolnych obywateli, współdecydujących o swoich małych ojczyznach i najbliższym otoczeniu.

W takim momencie trzeba współpracować. Przeanalizowaliśmy nasze programy i dziś już wiemy, że Platformę Obywatelską i .Nowoczesną łączy pomysł na Polskę bardziej zdecentralizowaną, dobrze rządzoną i bliską ludziom.

Dokończenie decentralizacji państwa jest najlepszą gwarancją rozwoju Polski, bo reforma samorządowa okazała się jednym z największych sukcesów przemian po 1989 roku. Wspierani przez PO i .Nowoczesną gospodarze wielu polskich iast i regionów cieszą się zaufaniem mieszkańców. Sprawdzili się w swoich społecznościach: modernizowali infrastrukturę, dobrze wykorzystali dostępne fundusze europejskie. Ale trzeba zrobić więcej. Dziś mieszkańcy oczekują od lokalnych władz lepszych miejsc pracy, podniesienia jakości życia, wzmacniania lokalnej tożsamości i siły regionów. Nadszedł czas, by ludzie w jeszcze większym stopniu współdecydowali o swoich sprawach.

Dziś wiemy już, co oznaczają rządy PiS. To buta, arogancja, osamotnienie w Unii Europejskiej, brak szacunku dla obywateli, niszczenie instytucji państwa i osłabianie prawa.

Platforma Obywatelska i .Nowoczesna w swoich programach proponują Polskę samorządną, europejską i obywatelską, opartą na czterech wartościach: wolności, równości, godności i solidarności. Spełniającą oczekiwania wszystkich wolnych Polaków. Realizującą w praktyce zasadę, że każdy jest równy i zasługuje na taką samą troskę państwa. Szanującą ludzką godność i potrzeby. Solidarną wobec każdego członka wspólnoty.”

Przeczytaj Manifest samorządowy