BLIŻEJ LUDZI. Manifest samorządowy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej

16/02/2018

Nowoczesna i Platforma Obywatelska uzgodniły i ogłosiły Manifest Samorządowy „Bliżej Ludzi”. Opisuje on wspólne spojrzenie na rozwój miast, wsi i regionów – konkretne pomysły na Polskę zdecentralizowaną, dobrze rządzoną i bliższą ludziom.

Manifest programowy dotyczący modelu samorządów i sposobów rozwijania samorządności otwiera pole do negocjacji politycznych dotyczących współpracy obu partii w wyborach do sejmików i w miastach.

Z Manifestu:

„Przed Polską najważniejsze wybory samorządowe w historii. Od ich wyniku zależy, czy będziemy żyli w państwie zarządzanym z biura w partyjnej centrali czy w kraju wolnych obywateli, współdecydujących o swoich małych ojczyznach i najbliższym otoczeniu.

W takim momencie trzeba współpracować. Przeanalizowaliśmy nasze programy i dziś już wiemy, że Platformę Obywatelską i .Nowoczesną łączy pomysł na Polskę bardziej zdecentralizowaną, dobrze rządzoną i bliską ludziom.

Dokończenie decentralizacji państwa jest najlepszą gwarancją rozwoju Polski, bo reforma samorządowa okazała się jednym z największych sukcesów przemian po 1989 roku. Wspierani przez PO i .Nowoczesną gospodarze wielu polskich iast i regionów cieszą się zaufaniem mieszkańców. Sprawdzili się w swoich społecznościach: modernizowali infrastrukturę, dobrze wykorzystali dostępne fundusze europejskie. Ale trzeba zrobić więcej. Dziś mieszkańcy oczekują od lokalnych władz lepszych miejsc pracy, podniesienia jakości życia, wzmacniania lokalnej tożsamości i siły regionów. Nadszedł czas, by ludzie w jeszcze większym stopniu współdecydowali o swoich sprawach.

Dziś wiemy już, co oznaczają rządy PiS. To buta, arogancja, osamotnienie w Unii Europejskiej, brak szacunku dla obywateli, niszczenie instytucji państwa i osłabianie prawa.

Platforma Obywatelska i .Nowoczesna w swoich programach proponują Polskę samorządną, europejską i obywatelską, opartą na czterech wartościach: wolności, równości, godności i solidarności. Spełniającą oczekiwania wszystkich wolnych Polaków. Realizującą w praktyce zasadę, że każdy jest równy i zasługuje na taką samą troskę państwa. Szanującą ludzką godność i potrzeby. Solidarną wobec każdego członka wspólnoty.”

Przeczytaj Manifest samorządowyNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE