Petycja do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie jak najszybszego wejścia Polski do  strefy euro

Petycja do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie jak najszybszego wejścia Polski do strefy euro

Szanowny Panie Premierze,

Składamy petycję o jak najszybsze podjęcie strategicznych decyzji rozpoczęcia integracji Polski ze strefą euro oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej wskazującej na korzyści płynące z przyjęcia wspólnej waluty dla społeczeństwa i przedsiębiorców.

Unia Europejska znajduje się dziś w przełomowym momencie. Nie ulega wątpliwości, że dalsza integracja Unii Europejskiej odbędzie się w ramach strefy euro. Wśród propozycji Komisji Europejskiej ws. długoterminowego budżetu Unii na lata 2021-27 znalazły się Europejski Program Wsparcia Reform i Europejska Funkcja Stabilizacji  Inwestycyjnej (łącznie ok. 32 mld euro) przeznaczone wyłącznie dla państw korzystających z europejskiej waluty lub przygotowujących się do jej przyjęcia. Państwa członkowskie, które nie przyjmą wspólnej waluty, znajdą się na peryferiach decyzyjnych Europy, ich bezpieczeństwo będzie zagrożone, a pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego – niemożliwe.

My, Polacy chcemy być w europejskiej ekstraklasie, a Polska musi wrócić jak najszybciej do pierwszego szeregu państw, które biorą aktywny udział w debacie o przyszłości Europy.

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera o:

  • wyznaczenie oficjalnego terminu przystąpienia Polski do strefy euro;
  • po konsultacji z NBP, złożenie wniosku o przystąpienie Polski do mechanizmu ERM II;
  • dostosowanie polskiego prawa do obecności w strefie euro.

Dlaczego Polska jak najszybciej powinna dołączyć do strefy euro?

Po pierwsze: euro zapewni nam członkostwo w „Europie pierwszej prędkości”. Decyzja o szybkim wejściu Polski do strefy euro będzie jednoznaczna ze wzmocnieniem pozycji negocjacyjnej Polski i zwiększy   wpływ naszego kraju na kierunki i kształt polityk Unii Europejskiej oraz strukturę budżetu Unii Europejskiej.

Po drugie: strefa euro to nasze „gospodarcze NATO”. Silniejsze powiązanie gospodarcze i polityczne  Polski z Unią zwiększą nasze bezpieczeństwo. Pozostanie poza strefą euro, w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej Polski, oznacza powolny dryf w stronę Moskwy i zaprzepaszczenie sukcesów, jakie zostały wypracowane przez wszystkie dotychczasowe rządy od 1989 roku.

Po trzecie: euro to korzyści dla polskich przedsiębiorców. Integracja walutowa to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, mniejsze koszty ekspansji firm na zagraniczne rynki, lepszy dostęp do rynków kapitałowych i łatwiejsze pozyskiwanie środków na rozwój. Obecność w strefie euro zwiększy siłę negocjacyjną Polski w staraniach o jak najwyższe fundusze strukturalne dla Polski.

Przyjęcie wspólnej waluty będzie wypełnieniem traktatowych zobowiązań, które dobrowolnie podjęliśmy, gdy Polska stawała się członkiem Unii Europejskiej.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest elementem polskiej racji stanu. Strategiczne znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa i rozwoju ma jedynie pełna integracja ze strukturami wspólnotowymi, która w obecnej sytuacji politycznej wymaga integracji ze strefą euro. Bez tego ostatniego elementu będziemy ponosić dotkliwe koszty polityczne, finansowe i ekonomiczne.

Dlatego apelujemy do Pana Premiera o jak najszybsze podjęcie decyzji o rozpoczęciu integracji ze strefą euro.

Podpisz petycję!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nowoczesną w celach związanych z petycją. Administratorem danych jest partia polityczna Nowoczesna z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ul. Nowy Świat 27/1. Dane podawane są dobrowolnie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i przetwarzanie moich danych osobowych przez Nowoczesną w tym celu. Warunki przetwarzania danych j.w.
[recaptcha]