EURO


Popieramy wejście Polski do Strefy Euro

#TAKdlaEURO

Polski Złoty znajduje się obecnie w tragicznej sytuacji.

Złe, upolitycznione, nieodpowiedzialne zarządzanie polityką monetarną przez prezesa Glapińskiego, wysoka inflacja i wojna w Ukrainie osłabiają polską walutę.

Inwestorzy wybierają w tym czasie o wiele lepszą alternatywę – Euro, które, jak pokazuje obecna sytuacja, jak i perspektywy na przyszłość polskiej gospodarki, musimy jak najszybciej przyjąć.Co da nam przyjęcie EURO?
SILNA WALUTA
NIEZALEŻNOŚĆ POLITYCZNA
TAŃSZE KREDYTY
WIĘKSZA INTEGRACJA Z EUROPĄ
Kilka konkretów

● EURO to waluta Unii Europejskiej emitowana przez Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne.
● To druga najsilniejsza waluta na świecie.
● Z EURO korzysta 340 milionów ludzi w 19 państwach UE.
● EURO to też jedna z najbardziej stabilnych i najbezpieczniejszych walut na świecie.Euro jest powszechne

Choć projekt wspólnej waluty Europejskiej urzeczywistnił się dopiero 2 dekady temu, to okazał się wielkim sukcesem. Na 27 krajów wspólnoty już dzisiaj używa go już 19, w niedługim czasie do tego grona dołączą Chorwacja i Bułgaria. Co więcej, liczne małe państwa spoza Unii także zdecydowały się na wykorzystywanie Euro jako swojej waluty. W życiu codziennym już teraz korzysta z niego około 341 milionów ludzi, co oznacza, że jest to druga najczęściej używana waluta na świecie.

Przyjmując wspólną walutę oszczędzimy konieczności wymieniania pieniędzy turystom z Europy odwiedzającym nasz kraj, a także naszym obywatelom podróżującym po kontynencie. Zwiększymy też bezpieczeństwo i stabilność cenową.


Silna waluta w warunkach kryzysu

Przez dwa ostatnie lata, począwszy od pandemii Covid-19, Polski Złoty, tak jak inne waluty krajów Europy środkowej, znacząco się osłabił. Zjawisko to nasiliło się w czasie ataku Rosji na Ukrainę. Inwestorzy uciekają do bezpieczniejszych walut globalnych, takich jak Euro, wycofując się jednocześnie z walut lokalnych takich jak Złoty.

Oznacza to, że mając walutę lokalną:
● za wszystkie importowane produkty, takie jak sprzęt elektroniczny, samochody, alkohol, ubrania czy podstawowe produkty przemysłowe, zapłacimy więcej
● zdrożeje paliwo i gaz, ponieważ za surowce płacimy w EURO
● wzrosną raty kredytów walutowych.

Świat jest niestabilny, a w takich warunkach zawsze umacniają się notowania walut największych gospodarek. Posiadając Euro Polska nie musiałaby obawiać się negatywnych konsekwencji osłabiania waluty w czasach kryzysu, a wręcz zyskiwałaby na nich.Niezależność polityczna

Za politykę monetarną Strefy Euro odpowiada Europejski Bank Centralny, Instytucja o ugruntowanym zaufaniu na rynkach finansowych i wysokiej niezależności. Kluczowe decyzje podejmuje Rada Prezesów skupiająca Zarząd Banku oraz prezesów banków centralnych krajów strefy EURO. Dzięki takiemu gremium EBC podejmuje decyzje niezależnie, nie jest możliwy wpływ rządów na jego politykę.

Gdyby Polska byłą w strefie EURO nie byłyby możliwe żadne naciski polityczne na kształt polityki pieniężnej jak ma to miejsce obecnie. Prezes Glapiński nie mógłby być dysponentem decyzji politycznych. Europejski Bank Centralny działałby w interesie ochrony naszej waluty a nie realizacji polityki rządu. Doprowadziłoby to również do większej dyscypliny finansów publicznych, niż ma to miejsce obecnie.Tańsze kredyty

Ponieważ strefa EURO jest stabilna i wysoko rozwinięta stopy procentowe w strefie EURO są niższe niż w Polsce. Ostatni raz podstawowa stopa procentowa w strefie Euro była na poziomie wyższym niż 1% w 2011 r. Od 2016 r. wynosi ona 0% i nie jest podnoszona nawet w warunkach również rosnącej w strefie euro inflacji.

Strefa EURO ma inflacje o ok połowę niższą niż w Polsce, dlatego właśnie Europejski Bank Centralny może pozwolić sobie na utrzymanie stóp na poziomie zerowym. W Polsce Inflacja w dużej mierze wynika z błędów politycznych, dlatego podnoszenie stóp było konieczne żeby ratować sytuację.

W konsekwencji kredytobiorcy w strefie EURO od 6 lat ponoszą bardzo niskie koszty swojego finansowania. Kredytobiorcy w Polsce w ciągu ostatnich 8 miesięcy i kolejnych podwyżek stóp zostali zmuszeni do płacenia rat nawet 2 krotnie wyższych niż jeszcze jesienią 2021 r. Stabilność strefy Euro uchroniłaby nas przed takim wzrostem.Kolejny krok w integracji Europy

Unia Europejska od swojego powstania podąża w jednym, jasno określonym kierunku. Jest nim integracja państw członkowskich, która ma zarazem polityczny i ekonomiczny wymiar. Przyjęcie wspólnej waluty jest kamieniem milowym w zakresie integracji – wiąże gospodarki w sposób trwały i niemal całkowicie likwiduje zagrożenie wyjściem danego kraju ze wspólnoty. Przyjęciem euro raz na zawsze pogrzebalibyśmy szanse na Polexit.Co to oznacza dla naszych portfeli?


Niższa inflacja

Lepsza ochrona oszczędności

Brak konieczności wymiany waluty przy podróży
NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE