KUJAWSKO-POMORSKIE


KUJAWSKO-POMORSKIE

Województwo Kujawsko-Pomorskie i jego dualistyczna natura, przejawiająca się w dwóch stolicach – Bydgoszczy i Toruniu – to serce centralnej Polski. Ponad dwumilionowa populacja Kujaw i Pomorza może szukać wsparcia w regionalnych strukturach Nowoczesnej, którym przewodniczy Kamil Heyka.RADNE I RADNI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH


Radny Miasta Torunia

Bartosz Szymanski

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i członek Komisji Rozwoju Miasta. W radzie zajmuje się tematami zieleni miejskiej i ekologii, adaptacją do zmian klimatu, partycypacją mieszkańców w zarządzaniu miastem, w szczególności dotyczącą Rad Okręgów. Aktualnie pracuje w Zespole ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do 2030 r. oraz Zespole ds. przygotowania i wdrażania systemu karty miejskiej.

profil Twittera

profil Instagrama

profil Facebooka


Radna Miasta Bydgoszczy

Joanna Czerska-Thomas

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, koncentruje się na przedsiębiorcach i przedsiębiorczyniach oraz dobrostanie kobiet. Laureatka nagrody specjalnej – Społecznik Roku 2020 tygodnika NEWSWEEK POLSKA za zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Członkini Bydgoskiej Rady ds. Równego traktowania. Współorganizuje akcję Czysta Puszcza Bydgoska. Zainicjowała akcję Różowa Skrzyneczka w Bydgoszczy.

profil Twittera

profil Instagrama

profil FacebookaNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE