LUBELSKIE


LUBELSKIE
RADNE I RADNI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH


Radna Rady Miasta Lublin

Maja Zaborowska

Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, członkini Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Budżetowo-Ekonomicznej i Komisji Rewizyjnej.

[email protected]

profil Facebooka


Radny Rady Miasta Zamość

Rafał Zwolak
NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE