LUBUSKIE


LUBUSKIE

Województwo Lubuskie zajmuje 4,5 % powierzchni Polski. Z milionem mieszkańców, jest drugim województwem w kraju o najmniejszej liczbie mieszkańców. To kraina lasów i jezior – najbardziej zalesione województwo w Polsce – a wskaźnik lesistości wynosi tam ponad 49%. Aż 37% ogólnej powierzchni województwa stanowią obszary prawnie chronione, w tym 2 parki narodowe (Drawieński i Ujście Warty), 8 parków krajobrazowych i ponad 50 rezerwatów. Lubuskie to skarbnica polskiego dziedzictwa naturalnego.DZIAŁACZKI I DZIAŁACZE W REGIONIE


Jacek Bełz

Przedsiębiorca, działacz, organizator lokalnych inicjatyw wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Założyciel i prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej. Założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Międzyrzecz Moje Miasto. Członek zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.


Ewa Zdrowowicz-Kulik

Pedagog i działaczka społeczna, związana z administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi. Wiceprzewodnicząca Zarządu Nowoczesnej Region Lubuskie, członkini Rady Krajowej- przewodnicząca koła w Skwierzynie. Działa charytatywnie od 30 lat w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia jako prezes Zarządu Fundacji „Serce na Dłoni”, obecnie członek Rady Fundacji z tytułem Honorowej Prezes. Odznaczona m.in; Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaczeniami ; Za zasługi dla rozwoju Województwa Gorzowskiego i Województwa Lubuskiego, Odznaką Honorową Miasta Gorzowa, Tytułem – Honorowy Obywatel Skwierzyny. Była kierowniczką Inspektoratu ZUS w Gorzowie Wlkp. wojewódzką kuratorką dla dorosłych w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. i wice-wójtem gminy Santok.


Jerzy Wierchowicz

Adwokat, były parlamentarzysta, działacz społeczny i samorządowiec. Przewodniczący lubuskiej Nowoczesnej. Wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego. Był posłem na Sejm II i III kadencji, przewodniczącym klubu parlamentarnego Unii Wolności, członkiem Trybunału Stanu, radnym miasta Gorzowa Wlkp. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE