MAŁOPOLSKIE


MAŁOPOLSKIE

Małopolska to jedna z najważniejszych i największych historycznych krain Polski. Województwo Małopolskie, ze stolicą w Krakowie, po dziś dzień pełni w kraju kluczową rolę kulturalną, gospodarczą i polityczną. Ten trzyipółmilionowy region dumnie reprezentuje małopolska Nowoczesna wraz z przewodniczącym Jerzym Meysztowiczem.

MAŁOPOLSKIE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK NOWOCZESNA KRAKÓWRADNE I RADNI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH


Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego

Kinga Skowrońska

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu Mienia i Finansów SWM oraz członkini Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM.

[email protected]


Radny Rady Miasta Krakowa

Artur Buszek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego RMK.

[email protected]

Facebook

Twitter


Radna Powiatu Oświecimskiego

Katarzyna Bliźniak

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Oświecimskiego. Prezeska Stowarzyszenia Zaangażowane, które działa charytatywnie na rzecz społeczności lokalnej.

[email protected]

Facebook


Radny Miasta Tarnowa

Sebastian Stepek

Specjalizuje się w ekonomii oraz finansach samorządu. Zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości i wsparciem biznesu, kwestiami rewitalizacji przestrzeni miejskich oraz strategii rozwoju miast. Bliskie są mu sprawy z zakresu szeroko pojętych usług komunalnych, obszar sportu, rekreacji i turystyki.

[email protected]

FacebookNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE