MAZOWIECKIE


MAZOWIECKIE

Mazowsze to rozległe, zróżnicowane województwo z bijącym prężnie sercem – Warszawą. W sumie ten ogromny obszar zamieszkuje ponad 5 milionów ludzi! Warszawian w Sejmie reprezentuje parlamentarzystka Katarzyna Lubnauer, a mazowieckim i stołecznym strukturom partii przewodzą kolejno Sławomir Potapowicz i Paweł Rabiej.

MAZOWIECKIE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK NOWOCZESNA WARSZAWAINSTAGRAM NOWOCZESNA WARSZAWARADNE I RADNI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH


Radny Miasta Stołecznego Warszawy

Sławomir Potapowicz

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a wcześniej radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 2002-2006. Dziś skupia się w pracy nad tematyką budżetu miasta, ładu przestrzennego oraz sportu.

Twitter

Facebook


Radna Miasta Stołecznego Warszawy

Anna Auksel-Sekutowicz

Wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy, wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członkini Komisji Kultury i Promocji Miasta oraz Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego.

Twitter

Facebook


Radny Miasta Stołecznego Warszawy

Paweł Sawicki

Wiceprzewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, członek Komisji Infrastruktury i Inwestycji, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz członek prezydium Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Na co dzień skupia się w pracy nad działaniami wspierającymi rozwój infrastruktury drogowej, szkolnej, sportowej zwłaszcza w rejonie tzw. dolnego Mokotowa.

[email protected]

Facebook

Twitter


Radny Miasta Stołecznego Warszawy

Tomasz Żyłka

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej oraz członek Komisji Kultury.

[email protected]


Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Warszawa Mokotów

Anna Lasocka

Nadzoruje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Nieruchomości, Zespół Funduszy Europejskich oraz Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Warszawa Mokotów.

[email protected]

Facebook


Radny Dzielnicy Warszawa Ursus

Maciej Jakaczyński

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus, członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty. Główne obszary działania to lokalny aktywizm i tożsamość oraz jakość usług publicznych w dzielnicy.

[email protected]

Facebook


Radny Dzielnicy Warszawa Wilanów

Paweł Czarnecki

W Radzie Dzielnicy pełni następujące funkcję przewodniczącego Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego.

[email protected]

Facebook


Radny Dzielnicy Warszawa Białołęka

Michał Kozioł

Przewodniczący Komisji Skarg Petycji i Wniosków, wiceprzewodniczący Komisji Planu i Budżetu oraz członek Komisji Inwestycji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego.

[email protected]

Facebook


Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Włochy

Monika Kryk


[email protected]

Facebook


Radna Dzielnicy Warszawa Żoliborz

Jolanta Zjawińska

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, członkini Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Ochrony Środowiska, członkini Konwentu Seniorów. Główne obszary Jej działania to kultura, ochrona środowiska i infrastruktura, w tym rowerowa.

[email protected]

Facebook


Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Praga-Południe

Izabela Szostak-Smith


[email protected]

Facebook


Radny Dzielnicy Warszawa Śródmieście

Bartłomiej Tyszka

Główne obszary działania jako radnego to dbanie o dyscyplinę budżetową oraz prawidłowe wydatkowanie środków w dzielnicy. Bliska jest mu polityka prospołeczna, mierzenie się z problemami mieszkańców oraz rozstrzyganie sporów.

[email protected]

Facebook


Radna Dzielnicy Warszawa Ochota

Agata Solecka

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, członkini Komisji Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa i Samorządności oraz Społecznej Rady Zdrowia w dzielnicy Ochota.

[email protected]


Radna Dzielnicy Warszawa Śródmieście

Anna Kałuska-Bolek

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Radzie Dzielnicy, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty oraz członkini Komisji Promocji, Kultury i Sportu. Z zawodu pielęgniarka. Z ochroną zdrowia związana całe życie zawodowe, medycyna jest Jej pasją i powołaniem.

[email protected]

Facebook


Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wesoła

Aleksandra Paradowska

Główne obszary działania związane z pracami nadzorowanych jednostek: Wydziału spraw społecznych i lokalowych, Wydziału księgowo-budżetowego, Wydziału obsługi mieszkańców, Wydziału administracyjno-gospodarczego i Ośrodka pomocy społecznej.

Facebook

Twitter


Radna Dzielnicy Warszawa Praga-Południe

Elżbieta Stawecka

W pracy radnej skupia się na polityce społecznej, oświacie, wsparciu osób głuchych i słabosłyszących oraz działaniach na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Facebook


Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Ursynów

Jakub Berent

W zarządzie dzielnicy Ursynów odpowiada za gospodarkę nieruchomościami oraz sprawy społeczne. Samorządowy debiutant. Wcześniej pracował w ogólnopolskich stacjach radiowych jako dziennikarz oraz prowadził działalność gospodarczą z zakresu public relations.

[email protected]


Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa Ochota

Jan Pluta

W pracy skupia się na polityce senioralnej, budżecie Dzielnicy oraz oświacie i kulturze, a także pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Facebook

Twitter


Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wola

Robert Rafałowski

Jako zastępca burmistrza odpowiada za Wydział Inwestycji Kubaturowych, Wydział Inwestycji Drogowych, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Informatyki.

[email protected]

Facebook


Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Bielany

Katarzyna Potapowicz

Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy nadzoruje pracę Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Wydziału Kultury i Promocji, Wydziału Obsługi Mieszkańców. W ramach swych kompetencji odpowiada za współpracę z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Bielańskim Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Publiczną im. St. Staszica.

[email protected]


Radna Dzielnicy Warszawa Targówek

Justyna Rucyk

Wiceprzewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji oraz członkini Komisji Edukacji i Wychowania, a także Komisji Rozwoju.

[email protected]

Facebook


Radna Dzielnicy Warszawa Mokotów

Kinga Wróblewska

Stawia przede wszystkim na ochronę zieleni w mieście i kształtowanie polityki zdrowotnej. Ważne jest także dla Niej usprawnienie komunikacji mieszkańców z urzędem, w tym reprezentowanie Ich perspektywy.

[email protected]

Facebook


Radna Dzielnicy Warszawa Ursynów

Olga Górna

Przewodnicząca Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości, wiceprzewodnicząca Komisji Zielonego Ursynowa oraz wiceprzewodnicząca klubu radnych KO Platforma Nowoczesna na Ursynowie.

[email protected]

Facebook

Twitter


Radny Dzielnicy Warszawa Ochota

Tomasz Fazan

Członek Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, członek Komisji Kultury oraz członek Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.

Facebook


Radny Dzielnicy Warszawa Ursynów

Robert Marcin Wojciechowski

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Sportu oraz wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości, a także członek Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rewizyjnej.

[email protected]

Facebook


Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Warszawa Śródmieście

Magdalena Wojciechowska

Sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Sportu i Spraw Społecznych, Wydziałem Zasobów Lokalowych, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Obsługi Mieszkańców. Koordynuje współpracę z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Facebook


Radny Dzielnicy Warszawa Wola

Adam Matusik

W ramach funkcji wiceprzewodniczący klubu radnych KO, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Dzielnicy Wola. Skupia się na pracy nad inwestycjami infrastrukturalnymi, ładem przestrzennym oraz polityką mieszkaniowa.

[email protected]

FacebookNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE