POMORSKIE


POMORSKIE

Bałtyk, Solidarność, demokratyczne tradycje – Pomorze ma to wszystko. Na pomorzu łączą się historia, przyroda i polityczny rozsądek, to województwo, które łączy, a nie dzieli. Prawie dwuipółmilionowa populacja Pomorza może w każdej sprawie zwrócić się do lokalnej Nowoczesnej, której przewodzi Natalia Pobłocka.

POMORSKIE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK NOWOCZESNA GDAŃSKRADNE I RADNI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH


Radny Miasta Gdańska

Kamila Błaszczyk

Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Skupia się na pracy nad zrównoważonym rozwojem miasta, w tym na komunikacji publicznej, ścieżkach rowerowych oraz przestrzeni zielonych. Działa również na rzecz promowania sportu młodzieżowego oraz powszechnej kultury fizycznej.

[email protected]

profil Facebooka


Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego

Danuta Wawrowska

Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej, członkini Komisji Morskiej, członkini Komisji Nauki, Kultury i Sportu. W spektrum moich zainteresowań leży głównie zrównoważony rozwój regionu Pomorza poprzez wspieranie inwestycji w energię odnawialną, szeroko rozumiana ekologia oraz współpraca z samorządami Bałtyku południowego, w tym wymiana dobrych praktyk w ramach subregionu słupskiego.

[email protected]

profil Facebooka


Radny Miasta Sopotu

Natalia Pobłocka

Przewodnicząca Nowoczesnej w Regionie Pomorskim, w Radzie Miasta Sopotu wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju i Urbanistyki, członkini Komisji Zdrowia i Rozwoju Społecznego oraz Komisji Strategii Rozwoju. A także członkini Zespołu Eksperckiego ds. Praw Człowieka przy Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich.

[email protected]

profil Facebooka


Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego

Agnieszka Kapała Sokalska
NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE