ŚLĄSKIE


ŚLĄSKIE

Województwo Śląskie to perła polskiego południa, z oryginalną kulturą, tożsamością, historią i – wierzymy w to! – piękną przyszłością. Aż cztery i pół miliona obywateli zamieszkuje ogromne aglomeracje tego niewielkiego na mapie obszaru! W związku z tym potrzebują wielu przedstawicielek w Sejmie. Nowoczesną reprezentują na Śląsku posłanki Barbara Dolniak i Monika Rosa, która jest równocześnie przewodniczącą regionalnych struktur partii.

ŚLĄSKIE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK NOWOCZESNA ŚLĄSKIERADNE I RADNI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH


Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

Alina Bednarz

Jako członkini Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia zajmuje się sprawami socjalnymi, zdrowiem oraz równymi prawami kobiet i mężczyzn. A jako członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w województwie śląskim.

[email protected]

profil Facebooka


Radna Miasta Gliwice

Agnieszka Filipkowska

Zajmuję się tematyką związaną z osobami z niepełnosprawnością. Angażuję się w kwestie dotyczące dostępności i projektowania uniwersalnego. Bliskie mi są tematy związane z edukacją, ochroną środowiska i zwierząt oraz wszelkimi grupami mniejszościowymi. Prawa człowieka i tolerancja są dla mnie kwintesencją praworządności.

[email protected]

profil Facebooka

profil Instagrama

profil TikToka


Radny Miasta Zabrze

Adam Harasimowicz

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Miasta, członek Komisji Budżetu i Inwestycji, członek Komisji Ekologii.

[email protected]

profil Facebooka


Radny Rady Miasta Dąbrowa Górnicza

Robert Witecki

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, Rozwoju i Promocji Miasta, Mieszkaniowej, Skarg, Wniosków i Petycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz wiceprzewodniczący Komisji Doraźnej ds. Elektromobilności. Pracuje na rzecz lokalnych przedsiębiorców jako członek kapituły Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. K. Adamieckiego, brał udział w pracach nad Programem gospodarczym dla Dąbrowy Górniczej. Działa jako wolontariusz w programach miejskiego wolontariatu na rzecz dąbrowskich seniorów.

Facebook


Radny Rady Miasta Katowice

Adam Szymczyk

Jako radny pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jest członkiem Komisji Rozwoju, Komisji Transportu, Komisji Kultury, Promocji i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W Nowoczesnej jest członkiem Komisji Rewizyjnej Nowoczesnej oraz członkiem Zarządu Regionu Śląskiego Nowoczesnej. Należy również do Stowarzyszenia Otwarty Śląsk, gdzie oprócz działań na rzecz dorosłych i dzieci zajmuje stanowisko członka Komisji Rewizyjnej.

Facebook

Instagram


Radny Rady Miasta Katowice

Adam Lejman-Gąska

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu. Członek Komisji Transportu i Rady Pożytku Publicznego. Zajmuje się głównie poprawą infrastruktury w mieście oraz poprawą bezpieczeństwa (zwłaszcza dzieci). Bierze udział w inicjatywach wspierających osoby wykluczone. Pomysłodawca projektu „Szkoła z Sercem”. Pomaga bezdomnym współpracując
z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami.

Facebook


Radny Rady Miasta Chorzów

Bartłomiej Czaja

W Radzie Miasta zasiada w komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Kultury i Sportu. Zajmuje się sprawami bieżącymi mieszkańców, sportem, kulturą, osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi. Jako Prezes „Fundacji Gramy do Końca„ zajmuje się również wsparciem bezdomnych, niepełnosprawnych dzieci oraz aktywizacją dzieciaków.

[email protected]

Facebook


Radny Rady Miasta Bytom

Grzegorz Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu. Były Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Fundus. Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Działa w Mały eko – patrol Stowarzyszenie Ekologiczno, który ma na celu zachęcanie dzieci do postaw proekologicznych. Specjalizuje się w tematach ochrony zdrowia oraz ekologii.

Facebook


Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

Renata Caban


Facebook


Radny Rady Miasta Bytom

Maciej Gajos


Facebook


Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Nowoczesnej

dr Bartłomiej J. Gabryś

Jest członkiem Rady Krajowej Nowoczesnej. Ekspert ekonomiczny, wykładowca akademicki i propagator wiedzy ekonomicznej. Autor kanału na YT, pomysłodawca i prowadzący program w telewizji TVT wszystko pod wspólnym tytułem #Ekonomia.PoProstu.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE