WARMIŃSKO-MAZURSKIE


WARMIŃSKO-MAZURSKIE


WARMIŃSKO-MAZURSKIE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK NOWOCZESNA OLSZTYNRADNE I RADNI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH


Radny Miasta Elbląga

Cezary Balbuza

Przewodniczący Komisji Gospodarki Rady Miasta Elbląga. Zajmuje się sprawami gospodarki miasta oraz inwestycjami w mieście i regionie.

[email protected]

profil Facebooka


Radna Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Teresa Astramowicz-Leyk

Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej, członkini Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Rewizyjnej. Profesor Honorowa Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska. Inicjatorka pierwszego w Polsce Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego.

[email protected]

profil FacebookaNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE