RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Nowoczesną Pani/Pana danych osobowych.

Ponadto, na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Nowoczesną:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowoczesna, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Nowy Świat 27/1, 00-029 Warszawa, adres e-mail: [email protected]
 2. Funkcjonujący dotąd w Nowoczesnej Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Nowoczesna przetwarza dane osobowe w celach:
  1. Informowania o działalności Nowoczesnej, w tym w przekazywania tzw. Newslettera Nowoczesnej,
  2. Wewnętrznych celów administracyjnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie poprzedzającym, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Nowoczesnej na podstawie zawartej z Nowoczesną umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 6. Aby efektywnie realizować cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Nowoczesną Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.