Tag: Jaki


02/10/2017
Nowoczesna składa interpelację dotyczącą wszystkich okoliczności śmierci osoby w warszawskim więzieniu oraz wyjaśnień, dlaczego władze więzienia nie udzieliły Agnieszce potrzebnej pomocy. Skierowany również został wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie pilnej kontroli w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie. – To historia, za którą wszyscy powinniśmy się wstydzić – mówiła w Sejmie poseł Katarzyna Lubnauer. – Szczególnie […]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE