23 % poparcia dla Nowoczesnej (Ibris dla Rzeczpospolitej)

Łatwo ulec magii sondaży.
23% poparcia to bardzo dobry wynik.

Tendencja wzrostowa Nowoczesnej jest oczywista.
I to jest powód do dumy.

Jednakże, równolegle do wzrostu słupków sondażowych rośnie poczucie odpowiedzialności.
Nowoczesna rozbudziła nadzieję i oczekiwania, że w polityce i gospodarce nastąpi pozytywna zmiana. To ogromne wyzwanie.

Dlatego nie koncentrujemy się na sondażach.

Wczorajsze konsultacje społeczne przeprowadzone w Sejmie z udziałem ponad 300 doświadczonych przedstawicieli ruchów społecznych i organizacji pozarządowych pokazały, że otaczają nas tysiące ludzi gotowych działać dla dobra kraju.

Politycy powinni współpracować z ruchami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi, a nie izolować się od nich.
Tylko poprzez współpracę i wymianę opinii można skutecznie działać i podejmować trafne decyzje.

Nowoczesna może stać się pomostem łączącym te środowiska.
Mamy przed sobą ważne cele.

Ponad 48 % obywateli nie głosowało 25 października.
Chcemy zmniejszyć tę liczbę do czasu następnych wyborów.

Wielu z Was nie ma świadomości, jak ważne dla rozwoju społeczeństwa są prawa obywatelskie i przejrzystość w stanowieniu prawa. Chcemy propagować tę wiedzę.

Wielu z Was ma doskonałe inicjatywy i energię do ich realizacji. Chcemy skupić Was wokół siebie, nawet jeśli w niektórych kwestiach mamy różne poglądy.

Głównym tematem wczorajszych konsultacji społecznych była bezkarna ingerencja Rządu w niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego.
Lada moment będziemy zmuszeni bronić edukacji, mediów publicznych, samorządów.

28 posłów nie zmieni samodzielnie Polski.
Ale może zaktywizować tysiące ludzi, którzy wspólnie tej zmiany dokonają.