23 % poparcia dla Nowoczesnej (Ibris dla Rzeczpospolitej)

01/12/2015

Łatwo ulec magii sondaży.
23% poparcia to bardzo dobry wynik.

Tendencja wzrostowa Nowoczesnej jest oczywista.
I to jest powód do dumy.

Jednakże, równolegle do wzrostu słupków sondażowych rośnie poczucie odpowiedzialności.
Nowoczesna rozbudziła nadzieję i oczekiwania, że w polityce i gospodarce nastąpi pozytywna zmiana. To ogromne wyzwanie.

Dlatego nie koncentrujemy się na sondażach.

Wczorajsze konsultacje społeczne przeprowadzone w Sejmie z udziałem ponad 300 doświadczonych przedstawicieli ruchów społecznych i organizacji pozarządowych pokazały, że otaczają nas tysiące ludzi gotowych działać dla dobra kraju.

Politycy powinni współpracować z ruchami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi, a nie izolować się od nich.
Tylko poprzez współpracę i wymianę opinii można skutecznie działać i podejmować trafne decyzje.

Nowoczesna może stać się pomostem łączącym te środowiska.
Mamy przed sobą ważne cele.

Ponad 48 % obywateli nie głosowało 25 października.
Chcemy zmniejszyć tę liczbę do czasu następnych wyborów.

Wielu z Was nie ma świadomości, jak ważne dla rozwoju społeczeństwa są prawa obywatelskie i przejrzystość w stanowieniu prawa. Chcemy propagować tę wiedzę.

Wielu z Was ma doskonałe inicjatywy i energię do ich realizacji. Chcemy skupić Was wokół siebie, nawet jeśli w niektórych kwestiach mamy różne poglądy.

Głównym tematem wczorajszych konsultacji społecznych była bezkarna ingerencja Rządu w niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego.
Lada moment będziemy zmuszeni bronić edukacji, mediów publicznych, samorządów.

28 posłów nie zmieni samodzielnie Polski.
Ale może zaktywizować tysiące ludzi, którzy wspólnie tej zmiany dokonają.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE