60 dni Nowoczesnej w Sejmie.

Minęło 60 dni naszej działalności w Sejmie.
Miało być inaczej 🙂

Zamiast dyskusji o programach społecznych i gospodarczych mamy nocne antydemokratyczne ustawy i konieczność obrony tej Polski, jaką wypracowaliśmy ciężko przez ostatnie ćwierćwiecze. Polski z pewnością niedoskonałej, ale rozwijającej się i stabilnej.

Dziękuję Wam za każde wsparcie, jakie otrzymaliśmy dotychczas i za aktywność obywatelską okazywaną w zimowych warunkach na demonstracjach w wielu miastach Polski.

Wesprzyjcie finansowo nasze działania.
Wpłat można dokonywać pod linkiem:
https://wspieraj.nowoczesna.org

Każda kwota pomaga nam skuteczniej pracować, organizować ekspertów, konsultacje społeczne, opracowywać ustawy i docierać do coraz większej liczby obywateli z przekazem, że krajem można zarządzać odpowiedzialnie, a polityka może mieć klasę i być merytoryczna.

Nowoczesna zgłosiła do Sejmu 4 ustawy:

1. o ograniczeniu finansowania partii z budżetu państwa
2. o ograniczeniu przywilejów central związków zawodowych
3. o zniesieniu ciszy wyborczej
4. o zrównoważonym budżecie państwa

Żadna z nich nie uderza w demokrację, każda w swojej dziedzinie usprawnia działanie państwa.

Przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne min:
1. o wadze niezależności Trybunału Konstytucyjnego
2. o roli mediów publicznych
3. o związkach partnerskich

Nasi posłowie 406 razy zabierali głos na sejmowej mównicy.

Z przyjemnością i determinacją pracujemy dalej. Wesprzyjcie nas finansowo w tych działaniach.
Za każde wsparcie dziękuję.