List przewodniczącego Nowoczesnej w obronie polskich przewoźników

07/06/2017

Polscy przewoźnicy realizują w Europie aż 1/4 międzynarodowych przewozów i są bardzo konkurencyjni względem europejskich firm transportowych. Transport drogowy wytwarza ok. 10 % polskiego PKB i zatrudnia ok. 1 mln pracowników. To aż 7 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce.

Nowoczesna chce, by polscy przewoźnicy wyspecjalizowani w drogowym transporcie międzynarodowym nadal byli konkurencyjni i mogli się dynamicznie rozwijać.

Niestety, proponowane przez Parlament Europejski przepisy mogą im to utrudnić.

Nowe regulacje nakładają na polskich przewoźników obowiązek zapłaty kierowcom wynagrodzenia wg stawek kraju, w którym dany kierowca przebywa powyżej 3 dni. Takie rozwiązanie nakłada na polskie firmy przewozowe dodatkowe, wysokie koszty i pogarsza ich konkurencyjność na europejskich rynkach.

Dlatego też lider Nowoczesnej, Ryszard Petru zwrócił się do Jean-Claude Junckera, Violety Bulc, Guy Verhofstadta i Pavla Telicka z propozycją kompromisu i prośbą o podjęcie dialogu w tej sprawie.

Nowoczesna proponuje, by wprowadzane przez Komisję Transportu i Turystyki regulacje płacowe dotyczyły kierowców, którzy wykonując swoje obowiązki służbowe spędzają  w danym kraju członkowskim UE więcej niż 7-10 dni.

Liczymy na wsparcie naszej propozycji przez ALDE i jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów w tej sprawie.

Naszym celem jest ochrona interesów polskich firm i tworzenie warunków do ich konkurencyjności.

List do Jean-Claude Junckera
List do Violety Bulc
List do Guy Verhofstadta
List do Pavla TelickaNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE