List przewodniczącego Nowoczesnej w obronie polskich przewoźników

Polscy przewoźnicy realizują w Europie aż 1/4 międzynarodowych przewozów i są bardzo konkurencyjni względem europejskich firm transportowych. Transport drogowy wytwarza ok. 10 % polskiego PKB i zatrudnia ok. 1 mln pracowników. To aż 7 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce.

Nowoczesna chce, by polscy przewoźnicy wyspecjalizowani w drogowym transporcie międzynarodowym nadal byli konkurencyjni i mogli się dynamicznie rozwijać.

Niestety, proponowane przez Parlament Europejski przepisy mogą im to utrudnić.

Nowe regulacje nakładają na polskich przewoźników obowiązek zapłaty kierowcom wynagrodzenia wg stawek kraju, w którym dany kierowca przebywa powyżej 3 dni. Takie rozwiązanie nakłada na polskie firmy przewozowe dodatkowe, wysokie koszty i pogarsza ich konkurencyjność na europejskich rynkach.

Dlatego też lider Nowoczesnej, Ryszard Petru zwrócił się do Jean-Claude Junckera, Violety Bulc, Guy Verhofstadta i Pavla Telicka z propozycją kompromisu i prośbą o podjęcie dialogu w tej sprawie.

Nowoczesna proponuje, by wprowadzane przez Komisję Transportu i Turystyki regulacje płacowe dotyczyły kierowców, którzy wykonując swoje obowiązki służbowe spędzają  w danym kraju członkowskim UE więcej niż 7-10 dni.

Liczymy na wsparcie naszej propozycji przez ALDE i jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów w tej sprawie.

Naszym celem jest ochrona interesów polskich firm i tworzenie warunków do ich konkurencyjności.

List do Jean-Claude Junckera
List do Violety Bulc
List do Guy Verhofstadta
List do Pavla Telicka