List Ryszarda Petru do Prezydenta RP

Dzisiaj przedstawiciele Nowoczesnej złożyli w Kancelarii Prezydenta RP pismo z prośbą o spotkanie Prezydenta z Ryszardem Petru oraz zastosowanie się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przyjęcie ślubowania od 3 sędziów uznanych za wybranych zgodnie z Konstytucją RP.

Najbliższe dni pokażą efekt naszego działania. Decyzja o rozwiązaniu lub zaostrzeniu konfliktu w sprawie TK leży w rękach Prezydenta.

page1