Nie dla finansowania katechezy z budżetu Państwa

10/10/2015

Nowoczesna opowiada się za likwidacją przywilejów.

Jednym z nich jest finansowanie nauki religii w szkołach.
Płacimy za to 1,2 mld zł. To bardzo duża kwota i można ją wykorzystać na sfinansowanie obiadów w szkołach lub inne cele związane z edukacją.

Nauka religii może i powinna pozostać w szkołach. Posiadają one odpowiednią infrastrukturę i rozwiązanie to nie powoduje konieczności dowożenia dzieci poza teren szkoły.

Państwo według Konstytucji RP jest z zasady świeckie. Wyznając dowolną religię, szanując nawzajem swoje przekonania, tej zasady powinniśmy się trzymać.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE