Nie dla finansowania katechezy z budżetu Państwa

Nowoczesna opowiada się za likwidacją przywilejów.

Jednym z nich jest finansowanie nauki religii w szkołach.
Płacimy za to 1,2 mld zł. To bardzo duża kwota i można ją wykorzystać na sfinansowanie obiadów w szkołach lub inne cele związane z edukacją.

Nauka religii może i powinna pozostać w szkołach. Posiadają one odpowiednią infrastrukturę i rozwiązanie to nie powoduje konieczności dowożenia dzieci poza teren szkoły.

Państwo według Konstytucji RP jest z zasady świeckie. Wyznając dowolną religię, szanując nawzajem swoje przekonania, tej zasady powinniśmy się trzymać.