Nowoczesna składa wniosek o delegalizację stowarzyszenia Duma i Nowoczesność

22/01/2018

W związku z opublikowanym w TVN24 materiałem o stowarzyszeniu Duma i Nowoczesność Nowoczesna kieruje cztery wnioski:

  • wniosek o delegalizację stowarzyszenie do Starostwa Wodzisławskiego
  • wniosek o delegalizację stowarzyszenia do Prokuratura Generalnego
  • wniosek o przeprowadzenie kontroli działalności organizacji pożytku publicznego do Ministra Glińskiego
  • wniosek o podjęcie działań w stosunku do stowarzyszenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na konferencji prasowej w Sejmie Przewodnicząca partii podkreśliła, że odpowiedzialnymi za działalność organizacji nazistowskich są ci, którzy mówili z nienawiścią o uchodźcach, ci którzy stworzyli klimat przyzwolenia dla nietolerancji, ci którzy tolerowali odradzający się faszyzm i przemoc.

W momencie odradzania się faszystowskich upiorów przeszłości wzywam wszystkie siły prodemokratyczne i wolnościowe, wszystkich ludzi, którzy chcą powiedzieć „stop faszyzmowi” do utworzenia wspólnego frontu na rzecz obrony demokracji i niezbywalnych wolności wszystkich obywateli Rzeczypospolitej – mówiła Katarzyna Lubnauer.

W listopadzie Nowoczesna złożyła wnioski o delegalizację Obozu Narodowo Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej i Marszu Niepodległości. Dziś poszerzamy ten wniosek o delegalizację stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, kierując wniosek do Prokuratura Generalnego i Starosty Wodzisławskiego, który jest organem nadzorującym – zapowiadał Sławomir Potapowicz.

Działalność Stowarzyszenia należy zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa. W świetle przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej, każda organizacja, która odwołuje się do ideologii nazizmu, jest nielegalna. Zgodnie z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. – możemy przeczytać we wniosku o delegalizację.

Zatrważający w całej tej koszmarnej sytuacji jest fakt, że w 2018 r w Polsce są ludzie, którzy myślą, że można inaczej interpretować historię, pominąć okrucieństwa II wojny światowej i gloryfikować Adolfa Hitlera. – alarmowała Przewodnicząca partii.

Podkreślając zasadność skierowania czterech wniosków Sławomir Potapowicz podkreślał – Mamy nadzieję, że w wyniku kontroli, którą przeprowadzi Pan Minister Gliński zostaną podjęte stosowne działania by stowarzyszenie Duma i Nowoczesność zostało wykreślone z listy organizacji pożytku publicznego. – mówił.

Składamy wniosek do ABW bo działanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność to łamanie porządku konstytucyjnego. Składamy wniosek o delegalizacje stowarzyszenia do Prokuratora Generalnego, gdyż to on ma kompetencje do zawnioskowania do właściwego sądu o delegalizację. Wniosek o delegalizację do Starosty Wodzisławskiego kierujemy ze względu na jego bezpośredni nadzór nad stowarzyszeniem. Równie ważne jest wykreślenie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność z listy organizacji pożytku publicznego, stąd nasz wniosek do Ministra Glińskiego, który jest przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – podsumowała Katarzyna Lubnauer.

WNIOSKI DOSTĘPNE  DO POBRANIA:

[download id=”13019″]
[download id=”13016″]
[download id=”13013″]
[download id=”13010″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE