Nowoczesna składa wniosek o delegalizację stowarzyszenia Duma i Nowoczesność

W związku z opublikowanym w TVN24 materiałem o stowarzyszeniu Duma i Nowoczesność Nowoczesna kieruje cztery wnioski:

  • wniosek o delegalizację stowarzyszenie do Starostwa Wodzisławskiego
  • wniosek o delegalizację stowarzyszenia do Prokuratura Generalnego
  • wniosek o przeprowadzenie kontroli działalności organizacji pożytku publicznego do Ministra Glińskiego
  • wniosek o podjęcie działań w stosunku do stowarzyszenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na konferencji prasowej w Sejmie Przewodnicząca partii podkreśliła, że odpowiedzialnymi za działalność organizacji nazistowskich są ci, którzy mówili z nienawiścią o uchodźcach, ci którzy stworzyli klimat przyzwolenia dla nietolerancji, ci którzy tolerowali odradzający się faszyzm i przemoc.

W momencie odradzania się faszystowskich upiorów przeszłości wzywam wszystkie siły prodemokratyczne i wolnościowe, wszystkich ludzi, którzy chcą powiedzieć „stop faszyzmowi” do utworzenia wspólnego frontu na rzecz obrony demokracji i niezbywalnych wolności wszystkich obywateli Rzeczypospolitej – mówiła Katarzyna Lubnauer.

W listopadzie Nowoczesna złożyła wnioski o delegalizację Obozu Narodowo Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej i Marszu Niepodległości. Dziś poszerzamy ten wniosek o delegalizację stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, kierując wniosek do Prokuratura Generalnego i Starosty Wodzisławskiego, który jest organem nadzorującym – zapowiadał Sławomir Potapowicz.

Działalność Stowarzyszenia należy zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa. W świetle przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej, każda organizacja, która odwołuje się do ideologii nazizmu, jest nielegalna. Zgodnie z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. – możemy przeczytać we wniosku o delegalizację.

Zatrważający w całej tej koszmarnej sytuacji jest fakt, że w 2018 r w Polsce są ludzie, którzy myślą, że można inaczej interpretować historię, pominąć okrucieństwa II wojny światowej i gloryfikować Adolfa Hitlera. – alarmowała Przewodnicząca partii.

Podkreślając zasadność skierowania czterech wniosków Sławomir Potapowicz podkreślał – Mamy nadzieję, że w wyniku kontroli, którą przeprowadzi Pan Minister Gliński zostaną podjęte stosowne działania by stowarzyszenie Duma i Nowoczesność zostało wykreślone z listy organizacji pożytku publicznego. – mówił.

Składamy wniosek do ABW bo działanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność to łamanie porządku konstytucyjnego. Składamy wniosek o delegalizacje stowarzyszenia do Prokuratora Generalnego, gdyż to on ma kompetencje do zawnioskowania do właściwego sądu o delegalizację. Wniosek o delegalizację do Starosty Wodzisławskiego kierujemy ze względu na jego bezpośredni nadzór nad stowarzyszeniem. Równie ważne jest wykreślenie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność z listy organizacji pożytku publicznego, stąd nasz wniosek do Ministra Glińskiego, który jest przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – podsumowała Katarzyna Lubnauer.

WNIOSKI DOSTĘPNE  DO POBRANIA: WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONTROLI DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - STOWARZYSZENIA "DUMA I NOWOCZESNOŚĆ DO MINISTRA GLIŃSKIEGO (188 pobrań) WNIOSEK O ZŁOŻENIE WNIOSKU O DELEGALIZACJĘ STOWARZYSZENIA "DUMA I NOWOCZESNOŚĆ" DO PROKURATURY (200 pobrań) WNIOSEK O ZŁOŻENIE WNIOSKU O DELEGALIZACJĘ STOWARZYSZENIA "DUMA I NOWOCZESNOŚĆ" DO STAROSTWA (207 pobrań) WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁAŃ WOBEC STOWARZYSZENIA DUMA I NOWOCZESNOŚĆ I JEGO CZŁONKÓW DO ABW (202 pobrania)