Projekt Ustawy o zrównoważonym budżecie.

22/01/2016
W Polsce od lat wydatki publiczne znacząco przekraczają dochody, co niesie ze sobą dwie główne negatywne konsekwencje:
  • ujemne oszczędności publiczne -> pomniejszanie ogólnych oszczędności  krajowych. Niższe oszczędności to mniejsze możliwości finansowania inwestycji krajowych, więc także niższe tempo rozwoju gospodarczego = wolniej się bogacimy
  • systematyczny wzrost długu publicznego -> wysoki dług publiczny zwiększa z kolei ryzyko niestabilności rozwoju gospodarczego, czyli od czasu do czasu ryzyko recesji i dużego bezrobocia = jesteśmy wystawieni na wstrząsy
Kompleksowa reforma finansów publicznych nie znalazła się na agendzie rządzących partii przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Co więcej w debacie publicznej w Polsce dominują propozycje, które niosą ze sobą  ryzyko  dalszego zwiększania deficytu. Gdyby PiS wprowadził wszystkie swoje zapowiedzi z kampanii, wydatki państwa wzrosłyby o około 50 mld zł rocznie.
Dbając o długofalowy rozwój gospodarczy Polski proponujemy wprowadzenie hamulca długu.
Oznacza to:
  • Nowy mechanizm dyscyplinujący finanse publiczne w postaci  następującej reguły: saldo strukturalne sektora finansów publicznych  (tj. saldo skorygowane o cykl koniunkturalny oraz operacje o charakterze jednorazowym, wg definicji stosowanej przez Komisję Europejską) ma wynosić co najmniej 0% PKB -> innymi słowy ma być zerowy deficyt sektora finansów publicznych/ brak deficytu/ państwo ma wydawać maksymalnie tyle ile ma dochodów
  • Jeśli w danym roku wystąpi  deficyt strukturalny sektora finansów publicznych, to będzie zmniejszany w roku kolejnym  o co najmniej 0,5% PKB.
  • Mechanizm ten będzie zawierał klauzulę awaryjną – na wypadek znacznego kryzysu bądź innych nieprzewidzianych okoliczności społeczno-gospodarczych (pojawienie się dodatkowych środków unijnych uzależnionych od wkładu własnego, znaczące klęski żywiołowe) sejm może przegłosować tymczasowe zawieszenie mechanizmu i dodatkowe wydatki, ale z obowiązkiem jednoczesnego przyjęcia planu powrotu na ścieżkę dochodzenia do zerowego deficytu.
Takie rozwiązanie wprowadziły m. in. Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria i większość krajów strefy euro. Znalazło się również w Pakcie Fiskalnym przyjętym na poziomie UE. W niemal wszystkich krajach, gdzie obowiązuje, mechanizm został wpisany do Konstytucji. My składamy jako ustawę, ale będziemy szukać dla tego rozwiązania większości konstytucyjnej w tym lub w kolejnym parlamencie.

 

Projekt ustawy. Pobierz w formacie .pdf:

 

[download id=”8152″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE