Rada Krajowa Nowoczesnej: Wracamy do formuły Koalicji Obywatelskiej!

Wracamy do formuły Koalicji Obywatelskiej!

W wyborach samorządowych otrzymaliśmy od wyborców duży mandat zaufania. Dzięki temu, Nowoczesna ma teraz swoich radnych w całej Polsce. Uważamy, że Koalicja Obywatelska się sprawdziła – do doświadczenia i zaplecza Platformy Obywatelskiej dodaliśmy od siebie energię, nowe pomysły, kampanię prowadzoną bezpośrednio i blisko ludzi. W ramach wspólnych klubów radnych współpracujemy ze sobą nieustannie.

W sobotę, 8 czerwca, na wspólnym posiedzeniu Rad Krajowych Nowoczesnej i PO zdecydowaliśmy się na połączenie naszych klubów poselskich w Sejmie. Będziemy wspólnie tworzyć nowy program na jesienne wybory parlamentarne, będziemy razem pracować na zaufanie naszych wyborców. Jedną z głównych postaci w nowym sztabie wyborczym został sekretarz generalny Nowoczesnej, Adam Szłapka. Mamy więc, w tej nowej/starej formule, silną reprezentację.

Internet zalała już fala fake newsów, zapowiadających likwidację Nowoczesnej czy połączenie partii z Platformą. To nieprawda! Tworzymy w Sejmie nowy, wspólny klub, składający się z dwóch ugrupowań. To ściślejsza współpraca przy zachowaniu pełnej podmiotowości. Na tych samych zasadach działamy w radach miast, radach gmin, sejmikach wojewódzkich.

Wspólnie jesteśmy w stanie zdziałać więcej. Różnimy się, ale wolimy działać na rzecz tego, co nas łączy. Wierzymy, że opracowanie spójnej oferty programowej, którą oprzemy na kompromisie i nowatorskości, po raz kolejny zachęci Polaków do oddania na nas swoich głosów.