Rada Krajowa Nowoczesnej: Wracamy do formuły Koalicji Obywatelskiej!

12/06/2019

Wracamy do formuły Koalicji Obywatelskiej!

W wyborach samorządowych otrzymaliśmy od wyborców duży mandat zaufania. Dzięki temu, Nowoczesna ma teraz swoich radnych w całej Polsce. Uważamy, że Koalicja Obywatelska się sprawdziła – do doświadczenia i zaplecza Platformy Obywatelskiej dodaliśmy od siebie energię, nowe pomysły, kampanię prowadzoną bezpośrednio i blisko ludzi. W ramach wspólnych klubów radnych współpracujemy ze sobą nieustannie.

W sobotę, 8 czerwca, na wspólnym posiedzeniu Rad Krajowych Nowoczesnej i PO zdecydowaliśmy się na połączenie naszych klubów poselskich w Sejmie. Będziemy wspólnie tworzyć nowy program na jesienne wybory parlamentarne, będziemy razem pracować na zaufanie naszych wyborców. Jedną z głównych postaci w nowym sztabie wyborczym został sekretarz generalny Nowoczesnej, Adam Szłapka. Mamy więc, w tej nowej/starej formule, silną reprezentację.

Internet zalała już fala fake newsów, zapowiadających likwidację Nowoczesnej czy połączenie partii z Platformą. To nieprawda! Tworzymy w Sejmie nowy, wspólny klub, składający się z dwóch ugrupowań. To ściślejsza współpraca przy zachowaniu pełnej podmiotowości. Na tych samych zasadach działamy w radach miast, radach gmin, sejmikach wojewódzkich.

Wspólnie jesteśmy w stanie zdziałać więcej. Różnimy się, ale wolimy działać na rzecz tego, co nas łączy. Wierzymy, że opracowanie spójnej oferty programowej, którą oprzemy na kompromisie i nowatorskości, po raz kolejny zachęci Polaków do oddania na nas swoich głosów.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE