Rada Krajowa Nowoczesnej za przyspieszeniem szczepień i przeciwko kolejnemu lockdownowi!

Rada Krajowa Nowoczesnej za przyspieszeniem szczepień i przeciwko kolejnemu lockdownowi!

Nowoczesna apeluje do rządu o przyspieszenie procesu szczepień oraz wprowadzenie
zachęt do szczepień, które pozwolą uniknąć kolejnych zgonów i lockdownu.

Niski stopień wyszczepienia populacji Polski (obecnie ok. 46 proc.) budzi obawy, że przed jesienią nie zostanie osiągnięty satysfakcjonujący próg odporności zbiorowej (70 – 80 proc.), co jest niepokojące zwłaszcza wobec pojawiających się nowych odmian wirusa COVID-19. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla zdrowia publicznego – w pandemii czas to życie, a rozprzestrzenianie się wirusa będzie skutkować nowymi zachorowaniami i zgonami. Obciąży również szpitale kolejnymi chorymi, zmniejszając dostęp do leczenia osób z innymi schorzeniami. Zagrozi także finansom publicznym, generując olbrzymie straty dla gospodarki i miejsc pracy.

Dlatego apelujemy do rządu o:
• przyspieszenie i rozszerzenie procesu szczepień, w tym wprowadzenie „szczepieniobusów”, docierających do powiatów i gmin o najmniejszym poziomie zaszczepienia, urządzenie mobilnych punktów szczepień w zakładach pracy i instytucjach;
• wprowadzenie obowiązku szczepienia dla zawodów medycznych oraz nauczycieli;
• wprowadzenie rozwiązań pozwalających przedsiębiorcom (sklepy, restauracje, hotele, usługi, galerie handlowe) żądać od ich klientów zaświadczenia o szczepieniu oraz odmawiać wstępu i świadczenia usług osobom niezaszczepionym;
• wprowadzenie obowiązku posługiwania się na szeroką skalę cyfrowymi certyfikatami szczepień.

Nowoczesna apeluje o poważne podejście do informowania obywateli o zaletach szczepień oraz przeciwdziałania antyszczepionkowej propagandzie i fake newsom poprzez aktywną kampanię medialną.

Wybór jest oczywisty: albo solidarność i odpowiedzialność w obliczu zagrożenia wirusem, czyli większa odporność zbiorowa dzięki szczepieniom, albo ryzyko powrotu masowych zachorowań i zgonów oraz lockodwn, czyli kolejne ograniczenia i straty dla gospodarki.