Ryszard Petru na Kongresie Programowym: Nowoczesna Gospodarka