Ryszard Petru o niedotrzymanych obietnicach Premier Ewy Kopacz, 22.09.2015