Tag: Rabiej


24/03/2018
Nowoczesna w całej Polsce prowadzi cykl debat programowych przed wyborami samorządowymi. Pod hasłem #zrobimyTO, definiowane są najważniejsze problemy lokalnych społeczności i prezentowane gotowe rozwiązania, które wypracowują lokalne struktury ugrupowania w konsultacjach. Na początku marca debatę w Warszawie poświęcono wizji uczciwego samorządu. W sobotę 24.03. w Opolu debatowano o polityce senioralnej. Dyskusja odbyła się z udziałem […]


23/12/2017
Po Radzie Krajowej w Nowoczesnej pojawiło się nowe, ważne ciało polityczne – Rada Polityczna. Rada Krajowa powołała ją na wniosek Przewodniczącej i wybrała Pawła Rabieja na jej Przewodniczącego. Powołanie Rady Politycznej to realizacja zapowiedzi Katarzyny Lubnauer ze zjazdu krajowego partii, że kluczowe decyzje polityczne będą podejmowane z większą partycypacją i szerszym wpływem ciał statutowych i […]


02/10/2017
Nowoczesna składa interpelację dotyczącą wszystkich okoliczności śmierci osoby w warszawskim więzieniu oraz wyjaśnień, dlaczego władze więzienia nie udzieliły Agnieszce potrzebnej pomocy. Skierowany również został wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie pilnej kontroli w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie. – To historia, za którą wszyscy powinniśmy się wstydzić – mówiła w Sejmie poseł Katarzyna Lubnauer. – Szczególnie […]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE