Rada Krajowa Nowoczesnej powołała Radę Polityczną. Na jej czele Paweł Rabiej

Po Radzie Krajowej w Nowoczesnej pojawiło się nowe, ważne ciało polityczne – Rada Polityczna. Rada Krajowa powołała ją na wniosek Przewodniczącej i wybrała Pawła Rabieja na jej Przewodniczącego.

Powołanie Rady Politycznej to realizacja zapowiedzi Katarzyny Lubnauer ze zjazdu krajowego partii, że kluczowe decyzje polityczne będą podejmowane z większą partycypacją i szerszym wpływem ciał statutowych i regionalnych liderów partii.

Rada Polityczna będzie organem, który stale monitoruje sytuację polityczną w celu proponowania zmian w strategii i programie partii. Będzie formułować rekomendacje polityczne dla zarządu i Rady Krajowej, analizować krajowe i regionalne zagadnienia polityczne oraz prowadzić konsultacje programowe i proponować zmiany w programie.

W skład Rady Politycznej wejdą automatycznie wszyscy członkowie zarządu Nowoczesnej i przewodniczący regionów oraz dodatkowo 10 członków wybranych przez zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Paweł Rabiej zapowiedział, że na początku roku po rozmowie z Przewodniczącą zaproponuje plan działania Rady oraz kandydatów na jej pozostałych członków. Rada będzie też miejscem szerszej współpracy z różnymi ośrodkami eksperckimi i organizacjami obywatelskimi.