Rada Krajowa Nowoczesnej powołała Radę Polityczną. Na jej czele Paweł Rabiej

23/12/2017

Po Radzie Krajowej w Nowoczesnej pojawiło się nowe, ważne ciało polityczne – Rada Polityczna. Rada Krajowa powołała ją na wniosek Przewodniczącej i wybrała Pawła Rabieja na jej Przewodniczącego.

Powołanie Rady Politycznej to realizacja zapowiedzi Katarzyny Lubnauer ze zjazdu krajowego partii, że kluczowe decyzje polityczne będą podejmowane z większą partycypacją i szerszym wpływem ciał statutowych i regionalnych liderów partii.

Rada Polityczna będzie organem, który stale monitoruje sytuację polityczną w celu proponowania zmian w strategii i programie partii. Będzie formułować rekomendacje polityczne dla zarządu i Rady Krajowej, analizować krajowe i regionalne zagadnienia polityczne oraz prowadzić konsultacje programowe i proponować zmiany w programie.

W skład Rady Politycznej wejdą automatycznie wszyscy członkowie zarządu Nowoczesnej i przewodniczący regionów oraz dodatkowo 10 członków wybranych przez zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Paweł Rabiej zapowiedział, że na początku roku po rozmowie z Przewodniczącą zaproponuje plan działania Rady oraz kandydatów na jej pozostałych członków. Rada będzie też miejscem szerszej współpracy z różnymi ośrodkami eksperckimi i organizacjami obywatelskimi.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE