Ziemia dla rolników, nie dla Państwa i Kościoła.

Protest rolników przeciw ustawie o ziemi rolnej, ograniczającej im swobodę dysponowania własnością, odniósł skutek 🙂
Rząd „wysłuchał” Suwerena.

W poprzedniej wersji, jedynym podmiotem wyłączonym z ograniczeń nałożonych przez ustawę było Państwo.
Teraz te same przywileje otrzyma Kościół i związki wyznaniowe.
Nie jesteśmy do końca pewni, czy o to rolnikom chodziło.

Mamy wrażenie, że Polskę czeka gwałtowny wzrost liczby rejestrowanych związków wyznaniowych.
Wszelakich.

Jesteśmy narodem kreatywnie odpowiadającym na równie kreatywną legislację rządzących.

Tak na marginesie, jednymi z ważniejszych konsultacji społecznych zorganizowanych przez Nowoczesną w Sejmie były te, które dotyczyły rolnictwa.

Nie padały wnioski o ograniczenie rolnikom praw własności do ziemi. Szukaliśmy sposobów, jak uczynić nasze rolnictwo bardziej zyskownym i konkurencyjnym.

Jesteśmy pozytywną alternatywą dla „dobrej zmiany”.