Ziemia dla rolników, nie dla Państwa i Kościoła.

31/03/2016

Protest rolników przeciw ustawie o ziemi rolnej, ograniczającej im swobodę dysponowania własnością, odniósł skutek 🙂
Rząd „wysłuchał” Suwerena.

W poprzedniej wersji, jedynym podmiotem wyłączonym z ograniczeń nałożonych przez ustawę było Państwo.
Teraz te same przywileje otrzyma Kościół i związki wyznaniowe.
Nie jesteśmy do końca pewni, czy o to rolnikom chodziło.

Mamy wrażenie, że Polskę czeka gwałtowny wzrost liczby rejestrowanych związków wyznaniowych.
Wszelakich.

Jesteśmy narodem kreatywnie odpowiadającym na równie kreatywną legislację rządzących.

Tak na marginesie, jednymi z ważniejszych konsultacji społecznych zorganizowanych przez Nowoczesną w Sejmie były te, które dotyczyły rolnictwa.

Nie padały wnioski o ograniczenie rolnikom praw własności do ziemi. Szukaliśmy sposobów, jak uczynić nasze rolnictwo bardziej zyskownym i konkurencyjnym.

Jesteśmy pozytywną alternatywą dla „dobrej zmiany”.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE