Pierwsza Rada Krajowa Nowoczesnej apeluje do rządu o zażegnanie kryzysu konstytucyjnego.

11 marca zebrała się pierwsza Rada Krajowa Nowoczesnej.

Ze względu na oczywiste zaniepokojenie sytuacją polityczną w kraju, Rada przyjęła uchwały apelujące do rządu i Prezydenta RP o zażegnanie kryzysu konstytucyjnego i przestrzeganie demokratycznego ładu.

Do zarządu Nowoczesnej dołączył również Wadim Tyszkiewicz.

W skład zarządu wchodzą obecnie: Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz, Joanna Scheuring-Wielgus, Paweł Rabiej, Joanna Schmidt, Mirosław Nowak, Michał Pihowicz oraz Wadim Tyszkiewicz.

Rada przedyskutowała również plan pracy nad strategią programową i konsultacjami społecznymi oraz informację o strategicznych kierunkach działania Nowoczesnej w perspektywie średnio- i długoterminowej. Jednym z jej głównych założeń jest utrzymanie przez Nowoczesną pozycji „lidera nadziei”, partii, która może odsunąć od władzy PiS, „posprzątać” po nim oraz zaproponować obywatelom wizję bardziej nowoczesnej Rzeczypospolitej.