Pierwsza Rada Krajowa Nowoczesnej apeluje do rządu o zażegnanie kryzysu konstytucyjnego.

13/03/2016

[trx_video url=”https://youtu.be/OBGWQT1ZE7c” autoplay=”off” title=”off”]

11 marca zebrała się pierwsza Rada Krajowa Nowoczesnej.

Ze względu na oczywiste zaniepokojenie sytuacją polityczną w kraju, Rada przyjęła uchwały apelujące do rządu i Prezydenta RP o zażegnanie kryzysu konstytucyjnego i przestrzeganie demokratycznego ładu.

Do zarządu Nowoczesnej dołączył również Wadim Tyszkiewicz.

W skład zarządu wchodzą obecnie: Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz, Joanna Scheuring-Wielgus, Paweł Rabiej, Joanna Schmidt, Mirosław Nowak, Michał Pihowicz oraz Wadim Tyszkiewicz.

Rada przedyskutowała również plan pracy nad strategią programową i konsultacjami społecznymi oraz informację o strategicznych kierunkach działania Nowoczesnej w perspektywie średnio- i długoterminowej. Jednym z jej głównych założeń jest utrzymanie przez Nowoczesną pozycji „lidera nadziei”, partii, która może odsunąć od władzy PiS, „posprzątać” po nim oraz zaproponować obywatelom wizję bardziej nowoczesnej Rzeczypospolitej.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE