B. Dolniak i K. Lubnauer: Minister Waszczykowski musi postępować zgodnie z prawem a nie je naruszać

21/02/2017

Nowoczesna oczekuje od ministra spraw zagranicznych skutecznego działania zgodnego z prawem, a nie działania, które to prawo i reguły państwa prawa narusza – mówiła w Sejmie we wtorek wicemarszałek Barbara Dolniak.

Od ministra spraw zagranicznych oczekujemy, żeby wygrywał dla Polski takie walki dyplomatyczne. On tę walkę przegrał. Teraz mamy wrażenie, że w tej odpowiedzi mamy do czynienia z zemstą – powiedziała rzeczniczka Nowoczesnej posłanka Katarzyna Lubnauer.

W poniedziałek Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na uzupełniające zalecenia KE z grudnia 2016 r.. Zupełną arogancją była treść oświadczenia MSZ, które poinformowało, że przyjęte przez polski parlament w ostatnim okresie zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, „w sposób kompleksowy i ostateczny” regulują problematykę ustroju i funkcjonowania Trybunału, uwzględniając szereg zaleceń przedstawionych Polsce przez Komisję Wenecką.

W ocenie Katarzyny Lubnauer Polska musi przestrzegać pewnych norm i zasad Unii Europejskiej, m.in. praworządności.  – Polska przestała przestrzegać wartości, które są najważniejsze dla Europy – powiedziała posłanka.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE