B. Dolniak i K. Lubnauer: Minister Waszczykowski musi postępować zgodnie z prawem a nie je naruszać

Nowoczesna oczekuje od ministra spraw zagranicznych skutecznego działania zgodnego z prawem, a nie działania, które to prawo i reguły państwa prawa narusza – mówiła w Sejmie we wtorek wicemarszałek Barbara Dolniak.

Od ministra spraw zagranicznych oczekujemy, żeby wygrywał dla Polski takie walki dyplomatyczne. On tę walkę przegrał. Teraz mamy wrażenie, że w tej odpowiedzi mamy do czynienia z zemstą – powiedziała rzeczniczka Nowoczesnej posłanka Katarzyna Lubnauer.

W poniedziałek Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na uzupełniające zalecenia KE z grudnia 2016 r.. Zupełną arogancją była treść oświadczenia MSZ, które poinformowało, że przyjęte przez polski parlament w ostatnim okresie zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, „w sposób kompleksowy i ostateczny” regulują problematykę ustroju i funkcjonowania Trybunału, uwzględniając szereg zaleceń przedstawionych Polsce przez Komisję Wenecką.

W ocenie Katarzyny Lubnauer Polska musi przestrzegać pewnych norm i zasad Unii Europejskiej, m.in. praworządności.  – Polska przestała przestrzegać wartości, które są najważniejsze dla Europy – powiedziała posłanka.