Chcemy zmiany ustawy o policji! Adam Szłapka składa projekt wprowadzający sankcję dla policjantów za łamanie prawa!

Chcemy zmiany ustawy o policji! Adam Szłapka składa projekt wprowadzający sankcję dla policjantów za łamanie prawa!

Od kilku lat niektórzy policjanci, zamiast pilnować bezpieczeństwa państwa, coraz częściej atakują osoby uczestniczące w pokojowych demonstracjach lub nawet reprezentujące określone poglądy polityczne!

Zgodnie z obowiązującym prawem policjant ma prawo odmówić wykonania rozkazu lub polecania, jeśli wiąże się to z popełnieniem przestępstwa. Jednak ustawa nie określa co w sytuacji, kiedy policjant wykona taki rozkaz i tym samym złamie prawo. Sankcja nie istnieje!

Projekt ustawy przewodniczącego Nowoczesnej Adama Szłapki umożliwi poszkodowanym lub sądom powiadomienie Policji o zdarzeniach, w których policjanci mogli popełnić przestępstwo nadużycia władzy. Dzięki temu Policja będzie musiała z urzędu wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza i jego bezpośredniego przełożonego, jeżeli udowodni się im działanie sprzeczne z prawem!

Tekst naszej ustawy możecie przeczytać klikając w link poniżej:

Adam_Szłapka_ustawa_o_zmianie_ustawy_o_policji