Chcemy zmiany ustawy o policji! Adam Szłapka składa projekt wprowadzający sankcję dla policjantów za łamanie prawa!

23/01/2021
Adnotacja-2021-01-23-101545.png

Od kilku lat niektórzy policjanci, zamiast pilnować bezpieczeństwa państwa, coraz częściej atakują osoby uczestniczące w pokojowych demonstracjach lub nawet reprezentujące określone poglądy polityczne!

Zgodnie z obowiązującym prawem policjant ma prawo odmówić wykonania rozkazu lub polecania, jeśli wiąże się to z popełnieniem przestępstwa. Jednak ustawa nie określa co w sytuacji, kiedy policjant wykona taki rozkaz i tym samym złamie prawo. Sankcja nie istnieje!

Projekt ustawy przewodniczącego Nowoczesnej Adama Szłapki umożliwi poszkodowanym lub sądom powiadomienie Policji o zdarzeniach, w których policjanci mogli popełnić przestępstwo nadużycia władzy. Dzięki temu Policja będzie musiała z urzędu wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza i jego bezpośredniego przełożonego, jeżeli udowodni się im działanie sprzeczne z prawem!

Tekst naszej ustawy możecie przeczytać klikając w link poniżej:

Adam_Szłapka_ustawa_o_zmianie_ustawy_o_policjiNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE