Radna Nowoczesnej nową Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki równościowej!

23/12/2020
4.jpg
„Kraków, będąc jednym z najważniejszych miast w Polsce, potrzebuje włączyć problematykę równości do głównego nurtu polityki miejskiej. W tym celu istotne jest opracowanie strategii na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym. Miasto w swoich inicjatywach musi uwzględniać potrzeby mniejszości narażonych na wykluczenie i zainicjować realne działania na rzecz równego traktowania. Będąc osobiście zaangażowana w wiele inicjatyw w tym sektorze na poziomie lokalnym, widzę, jak wielka i pilna jest potrzeba zaadresowania problemów i wyzwań, które stoją przed nami.

Wierzę, że Kraków to miasto otwartych bram i obiecuje zrobić wszystko, by współtworzyć polityki, które sprawią, że każdy mieszkaniec i mieszkanka czuć się będzie tutaj u siebie. Moje zaangażowanie w pracę samorządu od początku było motywowane chęcią zbudowania w Krakowie silnej polityki równościowej. Codzienna niesprawiedliwość i przemoc, która dotyka tak wiele osób w naszym kraju, nie może mieć miejsca. Miasto to wspólnota, solidarna i wrażliwa na krzywdę.

Jestem też szczęśliwa, gdyż wiem, że mieszkańcy/nki Nowej Huty, którzy zaufali mi w ostatnich wyborach, za co ogromnie dziękuję, zyskują także wspaniałą radną z ogromnym doświadczeniem Bogumiła Drabik, która zajmie moje miejsce w radzie. Silny kobiecy głos w RMK będzie słyszalny, wiem z jaką wrażliwością zarówno w sprawach społecznych jak i dzielnicowych działać będzie nowa radna i ogromnie się cieszę, że tak się to ułożyło!” – napisała nowo wybrana Pełnomocniczka.


NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE