Radna Nowoczesnej nową Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki równościowej!

Radna Nowoczesnej nową Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki równościowej!

„Kraków, będąc jednym z najważniejszych miast w Polsce, potrzebuje włączyć problematykę równości do głównego nurtu polityki miejskiej. W tym celu istotne jest opracowanie strategii na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym. Miasto w swoich inicjatywach musi uwzględniać potrzeby mniejszości narażonych na wykluczenie i zainicjować realne działania na rzecz równego traktowania. Będąc osobiście zaangażowana w wiele inicjatyw w tym sektorze na poziomie lokalnym, widzę, jak wielka i pilna jest potrzeba zaadresowania problemów i wyzwań, które stoją przed nami.

Wierzę, że Kraków to miasto otwartych bram i obiecuje zrobić wszystko, by współtworzyć polityki, które sprawią, że każdy mieszkaniec i mieszkanka czuć się będzie tutaj u siebie. Moje zaangażowanie w pracę samorządu od początku było motywowane chęcią zbudowania w Krakowie silnej polityki równościowej. Codzienna niesprawiedliwość i przemoc, która dotyka tak wiele osób w naszym kraju, nie może mieć miejsca. Miasto to wspólnota, solidarna i wrażliwa na krzywdę.

Jestem też szczęśliwa, gdyż wiem, że mieszkańcy/nki Nowej Huty, którzy zaufali mi w ostatnich wyborach, za co ogromnie dziękuję, zyskują także wspaniałą radną z ogromnym doświadczeniem Bogumiła Drabik, która zajmie moje miejsce w radzie. Silny kobiecy głos w RMK będzie słyszalny, wiem z jaką wrażliwością zarówno w sprawach społecznych jak i dzielnicowych działać będzie nowa radna i ogromnie się cieszę, że tak się to ułożyło!” – napisała nowo wybrana Pełnomocniczka.