Co osiągnie PiS paraliżując Trybunał Konstytucyjny?

Prawie 90% spraw rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny to skargi obywatelskie. Nie rozgrywki między politykami.

Paraliżując TK nową ustawą, posłowie PiS stają się w zasadzie najwyższą władzą w Polsce.
Celem nowej ustawy jest doprowadzenie do takiego stanu prawnego, by większość parlamentarna PiS swobodnie i bez nadzoru mogła realizować swoje plany. Dowolne…

Mamy o co walczyć?

Sąd Najwyższy bardzo krytycznie wypowiada się o nowelizacji ustawy o TK.

„Spełnienie przez Trybunał tego zadania (orzekania o zgodności prawa z Konstytucją) wymaga jego niezależności, gwarantowanej w ustawie zasadniczej wprost w artykule 173 konstytucji. Lektura ocenianego projektu wskazuje jednak, że ingeruje on w tę niezależność w tym sensie, że zmierza do utrudnienia czy wręcz uniemożliwia Trybunałowi wykonywanie jego funkcji”.

Panie Prezydencie, co takiego dzieje się za zamkniętymi drzwiami Pałacu Prezydenckiego, że jest Pan narzędziem w rękach posła Kaczyńskiego?
Dlaczego nie zaprzysięgnie Pan 3 wybranych konstytucyjnie sędziów?