Co osiągnie PiS paraliżując Trybunał Konstytucyjny?

18/12/2015

Prawie 90% spraw rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny to skargi obywatelskie. Nie rozgrywki między politykami.

Paraliżując TK nową ustawą, posłowie PiS stają się w zasadzie najwyższą władzą w Polsce.
Celem nowej ustawy jest doprowadzenie do takiego stanu prawnego, by większość parlamentarna PiS swobodnie i bez nadzoru mogła realizować swoje plany. Dowolne…

Mamy o co walczyć?

Sąd Najwyższy bardzo krytycznie wypowiada się o nowelizacji ustawy o TK.

„Spełnienie przez Trybunał tego zadania (orzekania o zgodności prawa z Konstytucją) wymaga jego niezależności, gwarantowanej w ustawie zasadniczej wprost w artykule 173 konstytucji. Lektura ocenianego projektu wskazuje jednak, że ingeruje on w tę niezależność w tym sensie, że zmierza do utrudnienia czy wręcz uniemożliwia Trybunałowi wykonywanie jego funkcji”.

Panie Prezydencie, co takiego dzieje się za zamkniętymi drzwiami Pałacu Prezydenckiego, że jest Pan narzędziem w rękach posła Kaczyńskiego?
Dlaczego nie zaprzysięgnie Pan 3 wybranych konstytucyjnie sędziów?NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE