Coraz mniej czasu na porozumienie ws. Trybunału Konstytucyjnego

11/04/2016

2 kwietnia podczas spotkania szefów partii Nowoczesna przedstawiła projekt porozumienia pozwalającego rozwiązać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zasadniczym elementem jest niezgłoszenie przez kluby parlamentarne żadnego kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na miejsce, które zwolni się 27 kwietnia br.

12 kwietnia o godz. 9:00 odbywa się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która ma zaopiniować kandydaturę prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie Prezes Kaczyński nie złożył żadnej innej propozycji porozumienia i uporczywie odmawia opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca tego roku.

Jeżeli PiS kandydatury nie wycofa, oznaczać to będzie odrzucenie propozycji porozumienia i jednostronne zerwanie rozmów. PiS i Prezes Kaczyński będą ponosili pełną odpowiedzialność za eskalację kryzysu. Z każdą minutą czasu na porozumienie jest coraz mniej.

Zobacz licznik

licznik nowoczesna na www petruNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE