Coraz mniej czasu na porozumienie ws. Trybunału Konstytucyjnego

2 kwietnia podczas spotkania szefów partii Nowoczesna przedstawiła projekt porozumienia pozwalającego rozwiązać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zasadniczym elementem jest niezgłoszenie przez kluby parlamentarne żadnego kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na miejsce, które zwolni się 27 kwietnia br.

12 kwietnia o godz. 9:00 odbywa się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która ma zaopiniować kandydaturę prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie Prezes Kaczyński nie złożył żadnej innej propozycji porozumienia i uporczywie odmawia opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca tego roku.

Jeżeli PiS kandydatury nie wycofa, oznaczać to będzie odrzucenie propozycji porozumienia i jednostronne zerwanie rozmów. PiS i Prezes Kaczyński będą ponosili pełną odpowiedzialność za eskalację kryzysu. Z każdą minutą czasu na porozumienie jest coraz mniej.

Zobacz licznik

licznik nowoczesna na www petru