Jak pogodzić tradycyjny przewóz osób (Taxi) z nowymi formami działalności (Uber). Nowoczesna przygotowała projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

30/05/2017

W ostatnich latach  nastąpił gwałtowny wzrost popularności w Polsce usług transportowych działających w modelu ekonomii współdzielenia. Usługi te powszechnie wykorzystują Internet i aplikacje mobilne jako narzędzia kojarzenia zainteresowanych przejazdem pasażerów z chętnymi do ich przewozu kierowcami. Pomimo braku uregulowania prawnego tej kwestii, w Polsce funkcjonuje już kilkanaście przedsiębiorstw zajmujących się takim pośrednictwem, a usługi te cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodszych obywateli.

Według badań niezależnych pracowni, z usług z jednego z najpopularniejszych podmiotów pośredniczących w transporcie osób korzystał co trzeci Polak mieszkający w dużym mieście oraz urodzony w latach 1980-1995.

Obecny stan braku odpowiednich regulacji jest rozwiązaniem szkodliwym dla wszystkich uczestników tego segmentu rynku. Dla podmiotów zajmujących się pośrednictwem w transporcie oznacza on brak pewności prawa. Dla pasażerów – niepewność co do zasad odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wypadku lub oszustwa. Dla państwa z kolei – ograniczoną możliwość nadzoru nad działalnością podmiotów z tej branży. Brak regulacji szkodzi też „tradycyjnym” przedsiębiorstwom z branży transportowej. Mogą być one narażone na nieuczciwą konkurencję cenową ze strony nieuczciwych podmiotów, wynikającą nie z lepszego zarządzania kosztami, lecz z uchylania się od obowiązków podatkowych i licencyjnych.

Przygotowany przez Nowoczesną projekt ustawy zakłada umożliwienie legalnego funkcjonowania i rozwoju nowoczesnych platform pośredniczących w usługach transportowych za pomocą technologii mobilnych.

– Nowoczesna jako pierwsza partia w polskim parlamencie podjęła prace nad przepisami w zakresie ekonomii współdzielenia na rynku przewozu osób – powiedział w Sejmie poseł Paweł Pudłowski. – Podczas licznych konsultacji społecznych dyskutowaliśmy z rożnymi środowiskami o założeniach do nowelizacji ustawy i uwarunkowaniach rynku polskiego.

Mateusz Sabat, dyrektor zespołu analiz Nowoczesnej prezentował założenia ustawy. Mówił m. in. że w ramach projektu Nowoczesnej wprowadzone zostaną do ustawy o transporcie drogowym 2 nowe pojęcia:

  • zdefiniowanie aplikacji mobilnej jako „elektronicznej platformy pośredniczącej”, nakładając na przedsiębiorstwa dodatkowe wymogi, tj. legalnie zarejestrowaną i funkcjonującą działalność gospodarczą, definiujemy zakres obowiązków po stronie pośrednika (warunki w większości łatwe do spełnienia dla istniejących podmiotów oraz nie generujące dodatkowych kosztów takich jako nowe opłaty licencyjne – zgłoszenie działalności o charakterze pośrednictwa jest bezpłatne). Podmioty typu Uber definiujemy jako pośredników w wymianie informacji między pasażerami a kierowcami a nie jako klasyczne podmioty na rynku transportowym.
  • kategorię „profesjonalnego beneficjenta elektronicznej platformy pośredniczącej” – przedsiębiorstw wykonujących usługi w ramach platformy elektronicznej. Kierowcy prowadzący działalność gospodarczą są zobligowani do posiadania istniejącej już w polskim prawie licencji na przewóz osób samochodem osobowym (alternatywa dla licencji taxi).

Beneficjentami projektu będą:

  • klienci – korzystający z legalnie funkcjonujących usług innowacyjnych przedsiębiorstw o większej dostępności;
  • państwo – proponowane przez nas przepisy regulują dostęp do rynku i umożliwiają egzekwowanie istniejących obowiązków podatkowych i składkowych wynikających z obecnie obowiązującego prawa wobec nowych form usług transportowych;
  • podmioty działające w modelu sharing economy – tworzymy jasne ramy prawne ich działania w Polsce. Proponowana formuła jest dość elastyczna i przyjazna dla większości nowoczesnych modeli biznesowych;
  • tradycyjne podmioty działające na rynku – tworzymy warunki dla równej konkurencji.

– Ekonomia współdzielenia oznacza bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Dzięki współdzieleniu przejazdów w obrębie miasta, na drogach pojawia się mniej samochodów prywatnych. To natomiast oznacza mniej hałasu, spalin i mniejsze korki – podsumował poseł Piotr Misiło.

 [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/05/Transport.pdf”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE