UWOLNIJMY ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ, NOWOCZESNA PRZYGOTOWUJE NOWELIZACJĘ USTAWY O ELEKTROWNIACH WIATROWYCH

– Potrzebna jest nowa ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, gdyż wprowadzona dokładnie rok temu przez PiS ustawa ma bardzo negatywne skutki dla rozwoju odnawialnych źródeł energi w Polsce – mówiła posłanka Monika Rosa podczas konsultacji społecznych zorganizowanych Sejmie przez Nowoczesną.  Rozpoczęte Konsultacje społeczne mają na celu przedyskutowanie i wypracowanie projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Nowa ustawa ma zlikwidować wszystkie negatywne skutki obowiązującej, przeforsowanej w ubiegłym roku przez posłów PiS ustawy. Skutki tego prawa odczuwają przedsiębiorcy, których  firmy padają, zwijają sieci elektryczne lub zwalniają pracowników, inwestorzy, którzy zainwestowali w wiatraki, a następnie utracili zaufanie w stabilności prawodawstwa oraz samorządy terytorialne, jest prawdopodobne, że skarb państwa będzie musiał wypłacić odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy musieli zakończyć działalność w związku z wprowadzonymi rok temu przepisami.

Należy przypomnieć, że Nowoczesna wskazywała w trakcie ubiegłorocznych prac nad ustawą przewidywane skutki jej przyjęcia w proponowanym przez PiS kształcie. Złożono wówczas wiele propozycji poprawek  i wniosków, które nie zostały przyjęte przez większość rządową. W grudniu ubiegłego roku złożyła również skargę do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

 Na konsultacje Nowoczesna zaprosiła do Sejmu ekspertów, specjalistów, samorządowców, przedsiębiorców działających w branży wiatrowej, organizacje gospodarcze i stowarzyszenia. Wypracowany  projekt nowelizacji partia będzie chciała w najbliższym czasie złożyć w Sejmie.

– Zielona energia to nasza przyszłość, uwolnijmy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce – powiedział poseł Zbigniew Gryglas.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/05/Opis-projektowanych-zmian-wnoszonych-przez-Nowoczesna-nowelizacją-do-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-elektrowni-wiatrowych.pdf” title=”Opis projektowanych zmian wnoszonych przez Nowoczesna nowelizacją do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych”]