UWOLNIJMY ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ, NOWOCZESNA PRZYGOTOWUJE NOWELIZACJĘ USTAWY O ELEKTROWNIACH WIATROWYCH

29/05/2017

– Potrzebna jest nowa ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, gdyż wprowadzona dokładnie rok temu przez PiS ustawa ma bardzo negatywne skutki dla rozwoju odnawialnych źródeł energi w Polsce – mówiła posłanka Monika Rosa podczas konsultacji społecznych zorganizowanych Sejmie przez Nowoczesną.  Rozpoczęte Konsultacje społeczne mają na celu przedyskutowanie i wypracowanie projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Nowa ustawa ma zlikwidować wszystkie negatywne skutki obowiązującej, przeforsowanej w ubiegłym roku przez posłów PiS ustawy. Skutki tego prawa odczuwają przedsiębiorcy, których  firmy padają, zwijają sieci elektryczne lub zwalniają pracowników, inwestorzy, którzy zainwestowali w wiatraki, a następnie utracili zaufanie w stabilności prawodawstwa oraz samorządy terytorialne, jest prawdopodobne, że skarb państwa będzie musiał wypłacić odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy musieli zakończyć działalność w związku z wprowadzonymi rok temu przepisami.

Należy przypomnieć, że Nowoczesna wskazywała w trakcie ubiegłorocznych prac nad ustawą przewidywane skutki jej przyjęcia w proponowanym przez PiS kształcie. Złożono wówczas wiele propozycji poprawek  i wniosków, które nie zostały przyjęte przez większość rządową. W grudniu ubiegłego roku złożyła również skargę do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

 Na konsultacje Nowoczesna zaprosiła do Sejmu ekspertów, specjalistów, samorządowców, przedsiębiorców działających w branży wiatrowej, organizacje gospodarcze i stowarzyszenia. Wypracowany  projekt nowelizacji partia będzie chciała w najbliższym czasie złożyć w Sejmie.

– Zielona energia to nasza przyszłość, uwolnijmy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce – powiedział poseł Zbigniew Gryglas.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/05/Opis-projektowanych-zmian-wnoszonych-przez-Nowoczesna-nowelizacją-do-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-elektrowni-wiatrowych.pdf” title=”Opis projektowanych zmian wnoszonych przez Nowoczesna nowelizacją do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE