Joanna Schmidt: Mówimy NIE dla indoktrynacji w szkole [wideo]

Mamy poczucie, że neutralność światopoglądowa szkół jest zagrożona – powiedziała na dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt, odnosząc się do informacji o zakupie prenumeraty czasopism prawicowych „Historia do Rzeczy” i „W Sieci Historii”, które od czerwca rozsyłane są do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, głównie do szkół wiejskich i małych miasteczek.

Jest to bulwersująca sytuacja z co najmniej dwóch powodów – mówiła Joanna Schmidt. – Po pierwsze dlatego, że zakup prenumeraty dokonywany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem jednej z fundacji działającej na rzecz spółki Skarbu Państwa. Oznacza to, że za publiczne pieniądze Prawo i Sprawiedliwość dofinansowuje media przychylne ich polityce. Po drugie, mamy do czynienia z próbą dokonywania indoktrynacji ideologicznej młodego pokolenia poprzez szkołę. Takie rzeczy pamiętają ci, którzy kończyli edukację w głębokiej komunie.

Nowoczesna podjęła już działania, by przeciwstawić się tej sytuacji:
– złożymy projekt ustawy, który ma na celu wzmocnienie neutralności światopoglądowej szkół w zakresie dystrybuowanych tam czasopism. Nadzór nad ich treściami miałby być sprawowany przez właściwego kuratora oświaty (zobacz projekt ustawy),
– wystosowaliśmy do dyrektorów szkół pisma z apelem o nieudostępnianie prawicowych czasopism w swoich placówkach (w załączniku poniżej),
– zwróciliśmy się z apelem do kuratoriów oświaty o nie udzielanie wsparcia dla tej propagandowej inicjatywy (pismo w załączniku poniżej).

Chcę zaznaczyć – nie mamy nic przeciwko wolności wypowiedzi i różnorodności poglądów. Promowanie tych wartości jest wpisane w misję nowoczesnego systemu edukacji. Oburzenie budzi jednak fakt wybiórczego wsparcia w zakresie finansowania i dystrybucji czasopism o wyraźnie określonym profilu ideowym, jednoznacznie opowiadającym się za określonym systemem wartości zgodnych z linią programową rządu Prawa i Sprawiedliwości – dodała posłanka Nowoczesnej.

Zobacz całą konferencję prasową Joanny Schmidt >>

  Apel do dyrektorów szkół (.pdf) (173 pobrania) Apel do kuratorów oświaty (180 pobrań)