Joanna Schmidt: Mówimy NIE dla indoktrynacji w szkole [wideo]

20/06/2016

Mamy poczucie, że neutralność światopoglądowa szkół jest zagrożona – powiedziała na dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt, odnosząc się do informacji o zakupie prenumeraty czasopism prawicowych „Historia do Rzeczy” i „W Sieci Historii”, które od czerwca rozsyłane są do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, głównie do szkół wiejskich i małych miasteczek.

Jest to bulwersująca sytuacja z co najmniej dwóch powodów – mówiła Joanna Schmidt. – Po pierwsze dlatego, że zakup prenumeraty dokonywany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem jednej z fundacji działającej na rzecz spółki Skarbu Państwa. Oznacza to, że za publiczne pieniądze Prawo i Sprawiedliwość dofinansowuje media przychylne ich polityce. Po drugie, mamy do czynienia z próbą dokonywania indoktrynacji ideologicznej młodego pokolenia poprzez szkołę. Takie rzeczy pamiętają ci, którzy kończyli edukację w głębokiej komunie.

Nowoczesna podjęła już działania, by przeciwstawić się tej sytuacji:
– złożymy projekt ustawy, który ma na celu wzmocnienie neutralności światopoglądowej szkół w zakresie dystrybuowanych tam czasopism. Nadzór nad ich treściami miałby być sprawowany przez właściwego kuratora oświaty (zobacz projekt ustawy),
– wystosowaliśmy do dyrektorów szkół pisma z apelem o nieudostępnianie prawicowych czasopism w swoich placówkach (w załączniku poniżej),
– zwróciliśmy się z apelem do kuratoriów oświaty o nie udzielanie wsparcia dla tej propagandowej inicjatywy (pismo w załączniku poniżej).

Chcę zaznaczyć – nie mamy nic przeciwko wolności wypowiedzi i różnorodności poglądów. Promowanie tych wartości jest wpisane w misję nowoczesnego systemu edukacji. Oburzenie budzi jednak fakt wybiórczego wsparcia w zakresie finansowania i dystrybucji czasopism o wyraźnie określonym profilu ideowym, jednoznacznie opowiadającym się za określonym systemem wartości zgodnych z linią programową rządu Prawa i Sprawiedliwości – dodała posłanka Nowoczesnej.

Zobacz całą konferencję prasową Joanny Schmidt >>

 

[download id=”8244″]

[download id=”8248″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE