Kamila Gasiuk-Pihowicz o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej przez Sejm 22 lipca

22/07/2016

[trx_video url=”https://youtu.be/wP-OQpwRj9E” autoplay=”off” title=”off” width=”420″ height=”280″]

 

22 lipca to smutna data w historii Polski. 22 lipca 1944 r. ogłoszono manifest PKWN. 22 lipca 1952 r. uchwalono konstytucję PRL. 22 lipca 2016 r. PiS‬ uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym – ustawę, która paraliżuje działania tej instytucji i de facto prowadzi do zmiany ustroju Polski. Nie ma już instytucji, która będzie stała na straży naszych praw i wolności zapisanych w Konstytucji RP. Wszystkie złe ustawy, które będą mogły w nie uderzyć, zostaną w porządku prawnym na długie lata – powiedziała posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, komentując przyjęcie przez większość sejmową ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Do niekonstytucyjnych zapisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym należą m.in.:
1. Wprowadzenie sędziów wybranych na już obsadzone stanowiska w grudniu 2015 r. przez PiS.
2. Nie zostanie opublikowany wyrok TK z 9 marca 2016 r.
3. Paraliż prac TK – znaczne spowolnienie: orzekanie wedle kolejności wpływu – co do zasady (Prezes może zmienić kolejność, ale nie musi); 4 sędziów może odroczyć wydanie orzeczenia na 6 miesięcy; okres wyczekiwania na pierwszą rozprawę to 30 dni; na wniosek 3 sędziów, nawet spoza składu orzekającego nie znających sprawy, sprawy będą rozstrzygane w pełnym składzie.
4. Brak obecności Prokuratora Generalnego wstrzymuje możliwość wydania wyroku.
5. Przepisy przejściowe – stosowanie nowych przepisów do starych spraw – zasadą jest coś zupełnie odwrotnego, obligatoryjne zawieszenie wszystkich postępowań na 6 miesięcy bez uzasadnienia merytorycznego, konieczność rozpatrzenia wielu spraw na nowo z uwagi na zmiany składu orzekającego, który będzie musiał zapoznać się z materiałem od nowa.

Zobacz również sejmowe wystąpienie posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz z 21 lipca 2016 r. >>NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE