Kłamstwa PiS dot. opiekunów osób niepełnosprawnych

11/08/2017

PiS jest wyborczym oszustem. Przed wyborami politycy tej partii starali się pokazać duże zainteresowanie losem opiekunów osób niepełnosprawnych. Po wyborach nie robią nic w tej sprawie – mówili w Sejmie posłowie Jerzy Meysztowicz i Ewa Lieder.

Posłowie Nowoczesnej zwrócili uwagę, że do tej pory nie została załatwiona sprawa nierównego traktowania opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych i niepełnoletnich. Obecnie kwota zasiłku dla opiekunów osób dorosłych wynosi 520 zł, podczas gdy opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymują 1410 zł. – Chodzi o to, by wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych byli równo traktowani, aby prawo nikogo nie dyskryminowało – powiedziała posłanka Lieder.

Przypomnijmy, że na konieczność wyrównania zasiłków zwracał już uwagę Trybunał Konstytucyjny, który w październiku 2014 r. orzekł, że różnicowanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest niezgodne z konstytucją. Posłowie przypomnieli też, że w ubiegłym roku Nowoczesna złożyła do Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy, według której wysokość świadczenia opiekuńczego byłaby zrównana dla wszystkich opiekunów.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE