Kłamstwa PiS dot. opiekunów osób niepełnosprawnych

PiS jest wyborczym oszustem. Przed wyborami politycy tej partii starali się pokazać duże zainteresowanie losem opiekunów osób niepełnosprawnych. Po wyborach nie robią nic w tej sprawie – mówili w Sejmie posłowie Jerzy Meysztowicz i Ewa Lieder.

Posłowie Nowoczesnej zwrócili uwagę, że do tej pory nie została załatwiona sprawa nierównego traktowania opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych i niepełnoletnich. Obecnie kwota zasiłku dla opiekunów osób dorosłych wynosi 520 zł, podczas gdy opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymują 1410 zł. – Chodzi o to, by wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych byli równo traktowani, aby prawo nikogo nie dyskryminowało – powiedziała posłanka Lieder.

Przypomnijmy, że na konieczność wyrównania zasiłków zwracał już uwagę Trybunał Konstytucyjny, który w październiku 2014 r. orzekł, że różnicowanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest niezgodne z konstytucją. Posłowie przypomnieli też, że w ubiegłym roku Nowoczesna złożyła do Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy, według której wysokość świadczenia opiekuńczego byłaby zrównana dla wszystkich opiekunów.