Komisja dała Polsce miesiąc na uporządkowanie spraw związanych z sądownictwem

  – W przypadku odrzucenia wet prezydenta przez Sejm, zostanie uruchomiana procedura z artykułu siódmego Traktatu o Unii Europejskiej, który uważany jest za opcję nuklearną – tak Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej skomentował stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione przez Fransa Timmermansa. To niesie za sobą ryzyko nałożenia sankcji na Polskę. Niestety PiS z Kukiz’15 i kołami prawicowymi mogą chcieć prezydenckie weta odrzucić – dodał lider Nowoczesnej.

Zdaniem Nowoczesnej, jednoznaczna jest ocena Komisji Europejskiej dotycząca ustaw proponowanych przez PIS, zmieniających wymiar sprawiedliwości. W przypadku odrzucenia przez polski Sejm zawetowanych przez prezydenta ustaw o Sądzie Najwyższym i o KRS nastąpi uruchomienie artykułu siódmego.  Odnosząc się do stanowiska Komisji, która dała polskiemu rządowi miesiąc na uporządkowanie spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości, Petru powiedział:  – Nad Polską zbieraj się ciemne chmury. Nie spodziewam się jakiejś reakcji polskiego rządu w ciągu tego miesiąca.

Zdaniem poseł Moniki Rosy, każdy kraj ma prawo decydować, jaki będzie miał ustrój sądów, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy to zgodność ustaw z Konstytucją, a stanowiska proponowane przez PiS nie były zgodne z Konstytucją. Drugi warunek, to zgodność z wartościami na których opiera się UE. Komisja podkreśla, że chce dialogu i rozmowy, natomiast polski rząd musi być na ten dialog przygotowany.

Poseł Marek Sowa zwrócił natomiast uwagę na możliwe poważne konsekwencje finansowe, jakie mogą spotkać Polskę w przypadku wprowadzania niezgodnych z Konstytucją zmian w wymiarze sprawiedliwości. – W przyszłym roku będzie uruchamiana przez Komisja rezerwa finansowa, dla Polski to kilka mld euro, które już dziś są uwzględniane w planowanych programach. Istnieje bardzo poważne zagrożenie, że KE wstrzyma te środki dla naszego kraju.