Komisja dała Polsce miesiąc na uporządkowanie spraw związanych z sądownictwem

26/07/2017

  – W przypadku odrzucenia wet prezydenta przez Sejm, zostanie uruchomiana procedura z artykułu siódmego Traktatu o Unii Europejskiej, który uważany jest za opcję nuklearną – tak Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej skomentował stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione przez Fransa Timmermansa. To niesie za sobą ryzyko nałożenia sankcji na Polskę. Niestety PiS z Kukiz’15 i kołami prawicowymi mogą chcieć prezydenckie weta odrzucić – dodał lider Nowoczesnej.

Zdaniem Nowoczesnej, jednoznaczna jest ocena Komisji Europejskiej dotycząca ustaw proponowanych przez PIS, zmieniających wymiar sprawiedliwości. W przypadku odrzucenia przez polski Sejm zawetowanych przez prezydenta ustaw o Sądzie Najwyższym i o KRS nastąpi uruchomienie artykułu siódmego.  Odnosząc się do stanowiska Komisji, która dała polskiemu rządowi miesiąc na uporządkowanie spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości, Petru powiedział:  – Nad Polską zbieraj się ciemne chmury. Nie spodziewam się jakiejś reakcji polskiego rządu w ciągu tego miesiąca.

Zdaniem poseł Moniki Rosy, każdy kraj ma prawo decydować, jaki będzie miał ustrój sądów, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy to zgodność ustaw z Konstytucją, a stanowiska proponowane przez PiS nie były zgodne z Konstytucją. Drugi warunek, to zgodność z wartościami na których opiera się UE. Komisja podkreśla, że chce dialogu i rozmowy, natomiast polski rząd musi być na ten dialog przygotowany.

Poseł Marek Sowa zwrócił natomiast uwagę na możliwe poważne konsekwencje finansowe, jakie mogą spotkać Polskę w przypadku wprowadzania niezgodnych z Konstytucją zmian w wymiarze sprawiedliwości. – W przyszłym roku będzie uruchamiana przez Komisja rezerwa finansowa, dla Polski to kilka mld euro, które już dziś są uwzględniane w planowanych programach. Istnieje bardzo poważne zagrożenie, że KE wstrzyma te środki dla naszego kraju.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE