Konsultacje Eksperckie: Nowoczesne Rolnictwo

01/02/2016

[trx_video url=” https://youtu.be/tcas2Mi7WS4″ autoplay=”off” title=”off”]

Kolejne konsultacje społeczne zorganizowane przez Nowoczesną dotyczyły reformy rolnictwa.

Polscy rolnicy wciąż mierzą się z barierami utrudniającymi im szybszy rozwój: zbyt duże rozdrobnienie gospodarstw, niejednoznaczne przepisy, biurokracja, mniejsza konkurencyjność w porównaniu do europejskich gospodarstw rolnych.

Przed 1990 r. tylko 17 tys gospodarstw rolnych było w stanie konkurować z gospodarstwami europejskimi.
Dziś, mimo wielu barier, dzięki zaradności i ciężkiej pracy rolników, takich gospodarstw jest ponad 300 tys z 1,5 mln.
Jesteśmy po to, by poprzez stworzenie spójnego, prostego systemu prawnego pomóc tę liczbę zwiększyć.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE