Konsultacje Eksperckie: Nowoczesne Rolnictwo

Kolejne konsultacje społeczne zorganizowane przez Nowoczesną dotyczyły reformy rolnictwa.

Polscy rolnicy wciąż mierzą się z barierami utrudniającymi im szybszy rozwój: zbyt duże rozdrobnienie gospodarstw, niejednoznaczne przepisy, biurokracja, mniejsza konkurencyjność w porównaniu do europejskich gospodarstw rolnych.

Przed 1990 r. tylko 17 tys gospodarstw rolnych było w stanie konkurować z gospodarstwami europejskimi.
Dziś, mimo wielu barier, dzięki zaradności i ciężkiej pracy rolników, takich gospodarstw jest ponad 300 tys z 1,5 mln.
Jesteśmy po to, by poprzez stworzenie spójnego, prostego systemu prawnego pomóc tę liczbę zwiększyć.