Nowoczesna bojkotuje J.Korwin-Mikke. Nie godzimy się na brednie idioty.

Link do artykulu na: natemat.pl