List Ryszarda Petru do Premier i Ministra Zdrowia ws. konstruktywnego dialogu z pielęgniarkami

03/06/2016

Szanowna Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

 

System ochrony zdrowia w Polsce znajduje się w opłakanym stanie. Od kryzysu do kryzysu, od strajku do strajku – wszystkie partie rządzące proponowały nieskuteczne, doraźne rozwiązania. W toczącej się debacie politycznej pomijany jest głos środowisk pielęgniarek i położnych. Problemy są znane od dawna: niskie wynagrodzenia, niedobór kadrowy, niechęć absolwentów szkół do podejmowania pracy w zawodzie w Polsce. Obecny rząd, tak jak i poprzedni, nie proponuje realnych i skutecznych rozwiązań na przyszłość. Nowoczesna zawsze powtarzała, że zapewnienie godnych zarobków i warunków pracy dla personelu medycznego to warunek konieczny, by Polacy byli dobrze i szybko leczeni. Jest to wyzwanie, które musi zostać rozwiązane ponad podziałami partyjnymi.

Proponowane przez rząd brzmienia kolejnych rozporządzeń i ustaw zmierzają do ograniczania samodzielności zawodu pielęgniarek i położnych oraz całkowicie pomijają kwestie poprawy sytuacji kształcenia kadr pielęgniarskich.

Niezrozumiałe jest bierne stanowisko rządu w obliczu obecnej dramatycznej sytuacji zawodowej pielęgniarek. Takie problemy, jak niskie pensje oraz znaczące niedobory kadrowe w jednostkach ochrony zdrowia, wynikające z ich niedofinansowania oraz źle skonstruowanego systemu kształcenia nowych kadr, powinny stać się istotą dyskusji na temat poprawy obecnej sytuacji. Niestety, debata prowadzona pomiędzy rządem i większością parlamentarną oraz – z drugiej strony – byłym obozem rządzącym, sprowadza się do wzajemnego obarczania się winą za doprowadzenie do obecnego dramatu.

W pierwszej kolejności należy się skupić na wysłuchaniu słusznych postulatów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz pielęgniarskich związków zawodowych, oraz na ich podstawie dążyć do próby osiągnięcia porozumienia.

Pielęgniarki i położne oczekują:

1. Zatrudnienia na dyżurach gwarantującego możliwość poprawnego wykonywania przy pacjencie czynności leczniczych i pielęgniarskich;
2. Godnego wynagrodzenia za tak trudną i odpowiedzialną pracę.Brak kompleksowych rozwiązań doprowadzi w najbliższej przyszłości do eskalacji szkodliwych skutków, w tym do niemożliwości zapewnienia pełnej opieki nad pacjentami.

Apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie konstruktywnego dialogu ze środowiskami pielęgniarek i położnych. Ich głos powinien być nie tylko słyszalny, ale szanowany i uwzględniany przy wypracowywaniu rozwiązań dotyczących funkcjonowania tego ważnego i odpowiedzialnego zawodu.Problemy w ochronie zdrowia powinny być rozwiązywane ponad konfliktami partyjnymi. Jesteśmy chętni do współpracy przy wypracowaniu realnych i systemowych rozwiązań.

Ryszard Petru
Przewodniczący NowoczesnejNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE